Erling Folkvord

Bruk rasismeparagrafen mot Vigrid!

Onsdag 27. mai ble det kjent at fylkevalgstyret har godkjent Buskerud-listen til den nazistiske organisasjonen Vigrid. Dermed kan norske hitlerister for første gang siden annen verdenskrig lovlig stille til valg i Norge. Rødt meiner Straffelovens §135a bør brukes for å hindre nazistene i å bruke valgkampen til å spre hatet og hetsen sin.

Vi har forbud mot rasistisk propaganda i Norge og heile Vigrids politiske praksis til nå er rasistiske, undertrykkende og hatefulle utsagn og handlinger.

Straffelovens §135a, den såkalte rasismeparagrafen, lyder som følger:

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.

Dersom Vigrid får stille til valg, er paragrafen i realiteten død. Og Norge vil dermed ha brutt den FN-konvensjonen som var årsak til at vi fikk 135 a. Det bør være en tankevekker at mange europeiske land har forbud eksplisitt mot nazistisk organisering, mens norske nazister nå har fått klarsignal til å stille til valg.

Vigrid sprer løgner og grov hets mot alt fra jøder, til svarte, til homofile. Rasismeparagrafen skal hindre stigmatiserende og hatefulle angrep mot bestemte grupper. Slike angrep er det eneste Vigrid har drevet med så lenge de har eksistert. Å la Vigrid-nazistene delta i valgkampen som politisk parti, betyr å utsette mange av landets innbyggere for en type ringeakt som loven skal beskytte dem mot.

Eg håper alle gode krefter nå går sammen om å hindre nazistene i å skaffe seg en ny slik plattform. Nå trenger vi en bred mobilisering for en rasismefri valgkamp.

Les meir om saka hos NRK Østafjells

Lagt ut 21:42, 28. May 2009 og kategorisert under antirasisme.

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>