Erling Folkvord

Norge har et ansvar på Sri Lanka

Før valget i 2005 sa Jens Stoltenberg til den norsk-tamilske befolkningen at han ville sette det tamilske spørsmålet høyt på regjeringens dagsorden dersom Ap igjen fikk regjeringsmakt.

Mange tamiler stolte på han. De stemte Ap og bidro til at Norge fikk ny regjering. Før dette hadde Norge spilt en viktig meklerrolle fram til den singalesiske regjeringen og Tamiltigrene (LTTE) avtalte våpenhvile på Sri Lanka i februar 2002.

De siste årene har vist at den singalesiske regjeringen ikke ønsker en fredelig, politisk ordning. De vil ha en «endelig løsning» på det tamilske spørsmålet gjennom krig både mot LTTEs soldater og mot sivilbefolkningen. Som Norges spesialutsending Hanssen-Bauer nylig påpekte: Det finnes ikke lenger noen fredsprosess der Norge kan spille en rolle. Finansieringen av krigen mot tamilene er avhengig av økonomisk bistand fra utlandet. Det er ikke tvil om at USA støtter regjeringens militære offensiv mot tamilene.

På grunn av Norges rolle som styremedlem i giverlandsgruppen og tidligere fredsmekler, kan den norske regjeringen bidra til å bygge opp et internasjonalt press mot det singalesiske forsøket på å skape en endelig løsning gjennom krig. Den norske stemmen vil bli hørt, hvis bare regjeringen vår tør å spille en selvstendig rolle.

Norge kan stille seg bak kravet om våpenhvile som grunnlag for nye fredsforhandlinger, og ikke bare en pause i krigen for å få vekk flest mulig sivile før tilintetgjøringsangrepene fortsetter. Norge kan kreve at FN eller internasjonale humanitære organisasjoner overtar kontrollen med interneringsleirene og at sivilbefolkningen skal ha rett til selv å bestemme hvor de skal være. Norge kan også stille helsepersonell og medisinsk utstyr til rådighet og kreve at helsepersonell får komme inn i områdene der de trengs.

Ett eller flere norske feltsykehus i de tamilske områdene vil være et synlig bevis på at Jens Stoltenberg ikke helt har glemt sine førvalgsløfter til tamilene. Regjeringen bør også si ifra at Norge anerkjenner at den tamilske befolkningen på Sri Lanka har rett til nasjonal selvbestemmelse.

Lagt ut 20:47, 16. May 2009 og kategorisert under appell.

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>