Erling Folkvord

Ikke send barn tilbake til krig

Den rødgrønne regjeringa er bekymra for antallet mindreårige asylsøkere som søker beskyttelse i Norge. Inkluderingsminister Dag Terje Andersen har nå lansert en ny løsning: Å kaste barna ut av Norge og heller finansiere «omsorgstilbud» i hjemlandet. De aller fleste barna som berøres av regjeringas nye tiltak, har flykta fra krigene i Afghanistan, Somalia og Irak.

Dette er et klart brudd med FNs barnekonvensjon, som forplikter Norge til å beskytte barn på flukt.

I Soria Moria-erklæringen sa regjeringa at de ville «forbedre vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre omsorgansvaret for disse til barnevernet». Det nye tiltaket som varsles, er det stikk motsatte. Nå vil de i stedet også bryte prinsippet om at Norge ikke returnerer mindreårige uten å kjenne til deres foreldre eller andre som utøver foreldreansvar.

Å tvangsreturnere barn med et soleklart beskyttelsesbehov til samme land som Norge sender soldater til, er skammelig. Barn har krav på en trygg oppvekst. Det får de ikke på et barnehjem midt i en krig. Det er liten tvil om at dette bryter med barnekonvensjonens paragraf 3 om å alltid sørge for barnets beste.

Ingen ville trodd meg om jeg like etter regjeringsdannelsen i 2005 hadde påstått at denne regjeringa kom til å bli den første som planla tvangsretur av barn tilbake til «annet egnet omsorgstilbud» i de krigsherja landene de har flykta i fra.

Til høsten vil Rødt fremme forslag på Stortinget om å opprette flere omsorgssentere for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Barn som har flykta fra krig skal få den beskyttelsen de har krav på.

Publisert i Dagsavisen 24.06.09.

Lagt ut 20:34, 19. June 2009 og kategorisert under antirasisme.

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>