Erling Folkvord

Stor støtte til Abbas og Fozia

Mange møtte opp foran Stortinget i går for å vise støtte til Abbas og Fozia Butt, søskenparet som sitter i kirkeasyl på Holmlia fordi Utlendingsnemda vil kaste dem ut av Norge.

Les mer i Nordstrand Blad: Mye støtte til Fozia og Abbas

Min appell utafor Stortinget 8. juni 2009, om saken til Abbas og Fozia Butt:

Skal Norge godta at barn straffes for foreldres feil?

Denne saka handler om to Holmlia-ungdommer. Ei jente som er utdanna advokatsekretær. Og broren hennes som inntil nylig elev på Bjørknes for å forbedre karakterene sine fra Videregående. Det finnes mange Holmlia-ungdommer som er i en liknende situasjon. Det spesielle med Abbas og Fozia er at den norske staten straffer dem for feil som mora deres gjorde for nesten 20 år sia. Begge var i førskolealder da.

Mora deres har fått sin straff. I fortvilelse tok hun ungene med seg til Pakistan da barnevernet grep inn og ville plassere dem i fosterhjem. Hun skulle ikke gjort det. Abbas og Fozia var fortsatt små barn da mora etter 3 ½ år tok dem med tilbake til Norge. Den norske staten tilga henne aldri. Da politiet fant mora til Abbas og Fozia i 2005, var hun under behandling for en hjertesykdom. Politiet overså fastlegens råd. De tvangssendte henne sporenstreks ut av Norge. Hun døde av sykdommen i Pakistan i 2007.

Rødt meiner at barn ikke skal straffes verken for foreldres feil eller foreldres ugjerninger. Ettersom Norge er et sivilisert land, skulle vi kanskje tro at den norske staten ville behandla Holmlia-ungdommene Abbas og Fozia som enkeltindivider. Etter at de kom tilbake til Norge burde de blitt behandla som to barn, seinere som to ungdommer med individuelle rettigheter, blant annet etter FNs Barnekonvensjon. Med hver sine 17 års botid i Norge har Abbas og Fozia fått merke at den norske staten noen ganger ikke er sivilisert. De har fått merke at den norske staten gir blaffen i FNs barnekonvensjon. At den norske staten straffer barn for foreldrenes feil.

Jeg sier den norske staten. For i slike saker har Utlendingsnemnda nesten uinnskrenka myndighet til å være staten. Og Utlendingsnemnda syntes ikke det var nok å straffe mora til Abbas og Fozia. Og da kommer vi til noe av det spesielle. I Abbas og Fozias sak er det ingen nemd som har behandla saken. Én enkeltperson har tatt beslutningene om at Abbas og Fozia skal straffes for moras feil.

Denne personen heter Per Olav Flatabø. Tidligere hadde han advokatpraksis. Nå er han nemdleder. Han deler ut straff og avgjør skjebner uten å kalle inn NEMNDA. I denne saka er nemda bare staffasje. Utlendingsnemda brukes for å gi et falskt inntrykk av at mange personer har foretatt ei omfattende, skjønnsmessig vurdering.

Det er fire år sia Rødt gikk inn for nedlegginga av Utlendingsnemnda. Ganske enkelt fordi den er en trussel mot asylsøkeres rettssikkerhet.

Det er også grunn til å si noen ord om denne maktpersonen som bestemmer at Abbas og Fozia skal straffes. Allerede i 2003, da Flatabø drev advokatpraksis, sa Displinærutvalget i Advokatforeningen at «Advokat Per Flatabø har brutt god advokatskikk ved å gi uforsvarlige råd ». Det ble dyrt for klienten hans. I mars 2005 ble han dømt til å betale denne klienten 1,3 millioner i erstatning. Jeg kan i og for seg forstå at han etter dette søkte seg jobb i Utlendingsnemnda og la ned advokatpraksisen. Men det han drev på med da han var advokat, fikk følger også etterpå. Så seint som i september i fjor vedtok Tilsynsrådet for advokatvirksomhet en kraftig advarsel. Saksdokumentene er trist lesning for de som forutsetter en høy etisk standard hos advokater. Rødt syns ikke en slik person egner seg til å være både saksbehandler og allmektig dommer, slik han er i saken til Abbas og Fozia.

Hvem er det så som kan rydde opp i denne saka? Regjeringa og ulike statsråder, som blant andre. Bjarne Håkon Hansen, har hittil skyvd nemdleder Flatabø foran seg. Viss nåværende arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen fortsetter med det, står han sjøl ansvarlig for at barn straffes for foreldrenes feil eller ugjerninger. Det er et rettsprinsipp vi bare kjenner fra Det gamle testamentet.

La oss styrke støttearbeidet for Abbas og Fozia Butt slik at regjeringa blir tvunget til å rydde opp og slik at søskenparet snart kan leve i frihet i Norge, slik som andre Holmlia-ungdommer.

Lagt ut 20:38, 9. June 2009 og kategorisert under antirasisme, appell.

En kommentar to “Stor støtte til Abbas og Fozia”

  1. Skal Norge være et land der barn straffes for foreldres feil?
    11:20, 9. June 2009

    [...] Appell utafor Stortinget 8. juni 2009 [...]

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>