Erling Folkvord

Derfor trengs Rødt på Stortinget

Min appell ved åpning av Rødts valgbod på karl Johan 15. august:

Kjære Oslovelger!

Nå har vi 30 dager igjen til stemmesedlene skal telles opp. Gjennomsnittet for sju landsdekkande meiningsmålinger i august gir Rødt to mandater på Stortinget. Jeg skal si litt om hva det betyr å få Rødt inn på Stortinget.

Valgbodåpning
Foto: Eivind Werring.

Hent soldatene hjem fra Afghanistan

FNs kontor i Kabul sier at NATO-styrkene drepte mer enn 820 sivile afghanere i fjor. Rødt meiner Norge ikke bør delta i denne krigen som først og fremst handler om at utenlandske krefter vil sikre seg kontroll over Afghanistan. Alle krigsbevilgningene er vedtatt av et enstemmig storting. De i Stortinget som er mot krigen, har likevel stemt for. Deres taushet har svekka den folkelige krigsmotstanden. Vi som satser på å bli Rødts representanter på Stortinget, vil fremme forslag om å hente hjem de norske soldatene og bruke krigsbevilgningene på bistand og gjenoppbygging.

Mot oljeboring utafor Lofoten og Vesterålen

Alle snakker om klima i denne valgkampen. Men Arbeidarpartiet vil utsette avgjørelsen om ja eller nei til oljeleting på den smale kontinentalsokkelen utafor Lofoten og Vesterålen. I denne saka har heldigvis flere partier tatt et standpunkt som gagner framtida. Men vi må også det alvorlig når FN sier at rike land som Norge må redusere egne klimagassutslipp med minst 40 % innen 2020 hvis vi skal unngå ekstreme klimaforandringer.

Et varig nei til oljeleting utafor Lofoten og Vesterålen må bli starten på ei storstilt omlegging fra olje til satsing på fornybare energikilder. Dette vil også gi varige arbeidsplasser i Norge, mens alle veit at sysselsetting innafor olje- og gass aldri kan vare mer enn noen tiår.

Styrk kommunenorge

En av garantiene fra Soria Moria-erklæringa for fire år sia lød slik: «Regjeringen vil (…) gjennom en forpliktende flerårig opptrappingsplan rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren.» Dessverre brøt regjeringa dette løftet før det første året var gått. I fjor hadde norske kommuner et samla underskudd på over 24 milliarder kroner. Det er historisk rekord!

Ubalansen i kommuneøkonomien har aldri vært større. Dette er dessuten det mest kvinnefiendtlige av alle politiske løftebrudd fra denne regjeringa. hvis ikke Stortinget snur, blir kommunene nemlig tvunget til å dekke inn dette enorme underskuddet med ulike sparetiltak i de nærmaste åra. Da er det kvinnearbeidsplassene som ryker. Da er det sliterne i omsorgsyrkene som må arbeide enda hardere og med enda mer ufrivillig deltid.

10 nye milliardar til kommunene i 2010 må bli en første etappe i gjenoppretting av den skakkjørte økonomien i kommunene.

Aktivister
Foto: Eivind Werring.

For likelønnspott

8. november 1994 var jeg den første stortingsrepresentanten som foreslo bevilgning på statsbudsjettet til en likelønnspott for å heve kvinnelønninngene og minstelønna både i staten og i kommunene. Ingen andre støtta forslaget da. Etter at RV forsvant fra Stortinget er det ingen som har fulgt opp dette, annet enn i ord. Rødt trengs på Stortinget om heving av de lave kvinnelønningene skal bli mer enn prat.

Ingen kutt i uførepensjonen

De planlagte kutta i uførepensjonen er ei av de sakene regjeringspartiene ikke vil snakke om før valget. Tre endringer er ferdig utreda, men her sier alle regjeringspartiene det samme som Ap sier om oljeleitinga i Lofoten: Har ikke bestemt oss. Har ikkje bestemt oss.

De vil ikke la velgerne få klarhet i partienes standpunkt før etter valget. Det syns jeg er å vise forakt for velgerne. De tre endringene er kraftig skatteskjerping, kraftig reduksjon i barnetillegget og såkalt levealdersjustering, som betyr lavere pensjon hvis gjennomsnittlig levealder øker.

Dette vil slå hardest ut for de som har hatt lave inntekter. De fattige uføre skal bli enda fattigere. Og ungene til fattige uføre skal få merke det aller mest.

LO-kongressen sa nei til alle disse tre endringene. Rødt er det eneste partiet som forplikter seg til å forsvare uførepensjonen mot kutt i samsvar med vedtaket fra LO-kongressen. Ddette er en av de sakene som er mulig å vinne hvis Rødt kommer inn på Stortinget.

Rødt på lag med folk

I mange flere saker enn de jeg har nevnt her, skal Rødt bruke Stortingets talarstol for å legge fram argumenter og standpunkt som til nå har vært fraværende. Rødt foretrekker ei rødgrønn regjering. Men Rødt lar seg ikke binde til taushet ved å knytte oss til en blokk, slik som SV dessverre har gjort i våværende stortingsperiode. Rødts stortingsgruppe skal samarbeide med kvinnebevegelsen, fagbevegelsen, miljøbevegelsen og føre deres argumenter i Stortinget. Dette gir resultater, når presset nedenfra og utafra blir sterkt nok.

I den første perioden jeg var på Stortinget – aldeles grønn og uerfaren – lærte jeg hvor viktig det var å ikke være bundet til en blokk. Det var faktisk mulig å få til resultater ved samarbeid på tvers av partigrensene. Jeg skal nevne et eksempel.

I ei viktig sak som gjaldt fjerning av en forhatt paragraf i sosialtenesteloven, lykkes denne arbeidsmåten så godt at til og med Ap sin stortingsgruppe til slutt støtta daværende RVs forslag. Den såkalte konfiskasjonsparagrafen ble oppheva. Til slutt var det bare Høyre og FrP som støtta den daværende Ap-regjeringa og sa nei til lovendring. Sjøl om RV den gangen bare hadde en representant på Tinget, så klarte vi å få flertal fordi vi samarbeida med ei brei mobilisering blant vanlige folk landet rundt, og fordi vi la vekt på samarbeid på tvers av partigrensene.

Den oppskrifta skal vi forbedre og reindyrke i de neste fire åra. Statsminister Jens Stoltenberg skal måtte tåle forandring hvis mange nok hjelper oss slik at valgresultatet for Rødt blir minst like bra som meiningsmålingene hittil i august. Til nå har statsminister Stoltenberg knebla de rødgrønne stortingsgruppene gjennom å lese teksten for Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete på regjeringas innerste bakrom. Den metoden kan ikke brukes mot Rødt.

Samtale med velger
Foto: Eivind Werring.

Lagt ut 17:01, 15. August 2009 og kategorisert under appell, ukategorisert, valg.

3 kommentarer to “Derfor trengs Rødt på Stortinget”

 1. Vølse
  17:59, 15. August 2009

  Det er mye jeg er uenig med partiet Rødt i.Men jeg jeg savner Folkvord på tinget.Vi trenger en motvekt til broilerfabrikken.For meg er ordet Løvebakken synonymt med svindel og stjeling,grådighet og egoisme.Løgn og løftebrudd.Nedrakking og stigmatisering av utsatte grupper.
  Vi trenger en vaktbikkje eller to fra Rødt for å avsløre all dritten i rottereiret.
  Rødt er vel det eneste partiet som bryr seg om de nederst ved bordet.jeg trodde i min enfoldighet at SV også gjorde det.Men de har i regjering vist sitt sanne ansikt.Og det er ikke et pent syn.
  så selv om jeg er uenig i mye Rødt står for håper jeg du kommer inn.Da er det i allefall ETT menneske der som ikke bare handler ut i fra egeninteresse eller press fra mektige lobbyister.
  LYKKE TIL!

 2. Tor
  11:35, 15. August 2009

  Det ville være flott med Rødt-folk inne på Tinget, men vi må ikke glemme de gamle revolusjonære “dyder” om at de viktigste og avgjørende kamper for sosialime og arbeidermakt føres utenfor Løvebakken.

 3. Baltser Andersen
  11:52, 15. August 2009

  Kære venner i Rødt!

  Enhedslisten i Danmark følger spændt jeres valgkamp, som ser ud til at bringe fremgang. Norges Stortinget har brug for en ægte og uforfalsket socialistisk og rød stemme, så held og lykke med valget – og rigtig god vind på mandag!

  De bedste personlige og socialistiske hilsner

  Baltser/Medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse (Danmark)

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>