Erling Folkvord

Siste blogg fra Afghanistan: Lærdommer

Jeg skriver dette mens jeg er på veg hjem. Et par begivenhetsrike uker har gitt sterke opplevelser og inntrykk, og jeg vil gjerne formidle noe av det. Jeg forstår mer enn jeg gjorde før jeg dro. Men jeg skjønner også at jeg veit svært lite. For utlendinger er det ikke lett å begripe hvordan konflikter oppstår og håndteres i det afghanske klanssamfunnet.

Bakgrunnen for krigen

For stormakter er kontroll med Afghanistan en nøkkel til makt i Asia. England prøvde tre ganger å erobre landet og led sitt siste nederlag i april 1919.

Sovjetunionen rykka inn i romjula 1979. Da deres nederlag var et faktum ti år seinere, etterlot Sovjet seg et Afghanistan der USA allerede var sterkt inne. USA forsynte mujahedingruppene som tvang den sovjetiske hæren ut med våpen.

En afghaner vi møtte, sa det slik:

– USA blåste opp mujahedin som en ballong. Etterpå trengte de ei nål til å stikke hull på den. Da finansierte USA og deres allierte Taliban. Nå trenger USA ei nål til å stikke hull på Taliban.

Det amerikanske forsøket på å kontrollere Afghanistan har foreløpig betydd blodig krig i nesten åtte år. President Obama sender nå flere soldater, akkurat slik Gorbatsjov gjorde da han overtok makta i Moskva.

Jeg mener at et land som har vært herja og ødelagt av stormaktskrig i 30 år, ikke trenger enda mer av det samme. Militær stormaktsinnblanding er feil medisin.

ISAF
Foto: Per Gunnar Skotåm.

Flere og flere sivile drepes

Ulykkeligvis har Norge blitt med på fortsettelseskrigen etter USAs folkerettsstridige angrep på Afghanistan 7. oktober 2001. I følge FN-kontoret i Kabul (UNAMA) ble 2 118 sivile drept i krigshandlinger i 2008. Det er 50 prosent flere enn året før. FN gir NATO-styrkene ansvaret for 825 av disse drapene på sivile.

De fleste av de norske soldatene var lenge i et fredelig område. De har oppført seg slik at de har et bedre omdømme enn for eksempel amerikanerne. Norges hemmelige spesialstyrker har hele tida spilt en annen og mer sentral rolle i krigen. De har plukka ut mange av de amerikanske bombemåla.

Tross disse virkelige forskjellene, skal vi være klar over at fattigfolk på landsbygda ikke holder orden på at ISAF består av soldater fra om lag 40 land. For dem er vi alle amerikanere.

Norske soldater drepte en afghansk småbarnfar på motorsykkel samme dag som Per Gunnar Skotåm jeg reiste til Afghanistan. Så langt mener jeg vi kan slå fast at det ikke finnes tvil om at han var sivil og uskyldig. Drapet beklages av alle, fra de involverte soldatene og til forsvarsministeren.
Forsvarsministeren har imidlertid slått fast at soldatene fulgte ordre og gjeldende engasjementsregler. Alt som ble gjort, var i henhold til reglene. Likevel ble en uskyldig mann drept. Det er et paradoks at sjøl når alt gjøres rett i følge forsvarsministeren, går det galt og en uskyldig drepes.

For å unngå gjentagelser av denne tragedien finnes det bare ett effektivt tiltak: Hent soldatene hjem.

Er det noen som fortjener støtte?

Ethvert folk har rett til å forsvare seg mot utenlandske erobringsforsøk. Jeg mener derfor at de som slåss mot de utenlandske styrkene i Afghanistan fører, en legitim kamp, selv om det ellers er lite jeg er enig med dem i.

Når ISAF-soldatene som lever i sine vel befestede PRT-er, beveger seg ut av leiren, blir de beskutt av flere forskjellige grupper. Narkobaroner skyter for å opprettholde narkotikarutene. Andre kriminelle som våpensmuglere bruker også våpenmakt. ISAF kommer også i krig med den ene aller andre parten i klanskonflikter. Det skjer blant annet når den ene parten i en slik lokal konflikt tipser NATO om at den ene eller andre i nabolandsbyen «er Taliban».

Flyktninger
Foto: Per Gunnar Skotåm.

Jeg oppfatter ikke Taliban som en bevegelse som kjemper for Afganistans frihet. Den harde kjerna i Taliban er mot det meste. De bruker bestialske metoder som ikke har noen dekning i rimelig tolkning av Islam. Det er vanskelig å få greie på hva de egentlig står for.

Etter mitt syn bruker Pakistan i stor grad Taliban som stråmenn eller stedfortredere. Den pakistanske militæretterretninga ISI bruker en del indoktrinerte krigere fra andre land og mange afghanske ungdommer til å føre krig på afghansk jord mot det regimet som USA fikk på plass i Kabul etter invasjonen for snart åtte år sia.

Om de som har makta i Pakistan, skal føre krig mot USA, hadde det vært ryddigere om de gjorde det med egne soldater og sa rett ut hva krigen handler om. I stedet for å bruke Afghanistan som slagmark.

Hvorfor fører USA og Norge krig i Afghanistan?

Afghanistan har aldri gjort noe mot Norge som gir oss grunn til å sende soldater dit. Det var ikke en eneste afghaner blant dem som kapret fly og fløy de inn i ulike bygninger i USA 11. september 2001. Det var heller ingen afghanske deltakere i de tidligere terroraksjonene mot amerikanske skip og ambassader.

USA sa at krigen i 2001 handla om å drepe eller ta til fange Osama Bin Laden og Taliban-lederen Mulla Omar. De sier ingenting om det nå. Jeg traff personer som hevdet de veit hvor Bin Laden er, og at også USA veit det.

Det bør ikke være så overraskende at når man reiser halve jorda rundt og begynner å skyte på folk som aldri har gjort oss noe, så vil noen skyte tilbake.

Norge kan snu og spille en positiv rolle

Det Afghanistan trenger, er slutt på stormaktsinnblandinga og slutt på krigen. Norge kan ikke stoppe USA, men vi kan spille en positiv rolle ved å trekke ut de norske soldatene og i stedet bruke pengene på å støtte sivile utviklingstiltak. Et slikt tiltak fra lille Norge, kan forkorte krigen ved at det oppmuntrer og styrker krigsmotstanden i de NATO-landa som er militært viktige.

Mange av dem vi møtte, sa at det vil være veldig bra om de delene av Afghanistan der det ikke er krig, får hjelp så fattigfolkets levekår raskt kan bli forbedra. En slik utvikling i de fredelige delene av landet, vil også tjene som eksempel og kan være med på å bygge opp et folkelig press mot klansledere og krigsherrer som i sine områder fører krig for egne særinteresser, og på lokalbefolkningas bekostning.

Jeg fikk inntrykk av at også erfarne norske offiserer har sansen for dette resonnementet. Afghanske militære sa helt åpent at dette vil være fornuftig.

Ei nyutdanna jordmor er mer verdt enn 50 soldater

Afghanistan har verdens nest høyeste spedbarndødelighet. Ved den toårige jordmorutdanninga på det offentlige sjukehuset i Jalalabad, finansierer Norge utdanning av 20 nye jordmødre hvert år. Det koster 686 000 kroner i året. Jordmødre gir liv. Flere nyfødte lever opp. Færre kvinner dør i barsel. Utdanna jordmødre blir ei ny yrkesgruppe med kvinner som har egen inntekt. De blir eksempler og en ny type rollemodeller for unge medsøstre.

Jormødre
Foto: Per Gunnar Skotåm.

Det finnes flere norske suksessprosjekter i Afghanistan som trenger kraftig opptrapping. Samtidig må de norske soldatene hentes hjem før enda flere av dem har uskyldige afghaneres liv på samvittigheta. For dem som blir slitende med krigstraumer, hjelper det ikke så mye at forsvarsminister Strøm-Erichsen sa at det de gjorde var riktig.

Erling Folkvord
Kabul/Oslo 7. August 2009

Lagt ut 12:24, 7. August 2009 og kategorisert under afghanistan, krigsmotstand, valg.

16 kommentarer to “Siste blogg fra Afghanistan: Lærdommer”

 1. A. Kiyani
  14:20, 7. August 2009

  At Pakistan er interessert i hva som skjer i Afghanistan er naturlig, ettersom Karzai har bodd i India i mange år og bruker Indiske “rådgivere”. Disse rådgiverne er særlig interessert i at Afghanistan krysser Durandlinjen og annekterer området som omtales som NWFP i Pakistan.

  I kampene i SWAT ble det oppdaget flere taleban-soldater som ikke var omskåret. Jeg antar at du kan gjette hvor de mest sannsynlig var fra?

  Når det er sagt, må det sies at både RAW og ISI gjør alt de kan mot hverandre – uansett hvor på kloden det må være. Ingen er bedre enn den andre.

  Jeg mener at du tar feil mht å trekke seg ut av Afghanistan nå. Vi må først teppebombe landet med lærere og helsepersonnel. Når barna som vokser opp får utdannelse vil de ta en kvantesprang for landet når de blir eldre.

  Ting tar tid og i mellomtiden kan vi ikke slippe taleban til makten igjen. Al-Qaida vil også dermed få en “safe-heaven” de vil bruke til å trene sine terrorister i og de vil ramme oss normale muslimer i land som Pakistan og Bangladesh, først og fremst. Nei, Erling, verden har ikke råd til å trekke seg ut av dette akkurat nå. Aghanerne trenger vår hjelp.

 2. GF
  18:20, 7. August 2009

  Jeg registrerer at det oppfattes som om det er områder i Afghhanistan som er fredelige og man kan drive bistand der, uten sikkrehetsstyrkers nervær. I det vi trekker ut sikkerhetsstyrkene, hva er det da igjen som skal holde disse områdene rolige? Det er lokalbefolkningen som er på vippen, om lag 80% som vi skal prøve å vinne gunsten til. Det gjør vi ikke ved å forlate dem og la Taleban igjen få fritt spillerom. Hvorvidt det er noen fredelige områder trenger jeg ikke kommentere med annet enn at det er kontakter i alle regioner, med dem som ikke liker at ISAF ødelegger for dem, uansett hvilke ulovligheter de driver med. Siden ISAF er der på oppdrag fra Afghanske regjeringen er det opp til Afghanske myndigheter å si fra når de ikke trenger hjelp lengre med å prøve å innføre sikkerhet landet. Norsk bistandsmidler svarer allerede til et høyere beløp enn det sikkerhetsbidraget koster ifølge FD. Problemet er at det koster mer å drive et sivilt bistandsarbeide, mye fordi arbeidskraften er dyrere en militære grunnet risikoen. Dessuten er det mange organisasjoner i Kabul som er frivillige, men som ikke tør dra ut og drive bistand fordi det ikke er trygt nok for dem, selv med sikkerhetsstyrker i området. Invasjonen av Afghanistan hadde ikke noe med hvilken nasjonalitet flykaprerne eller Osama Bin Laden hadde, men med hvilket land og regime som gav dem muligheten til å trene og betale operasjonene. Oppdraget i Afghanistan er ledet av NATO, men på oppdrag fra FN. Så om vi ikke ønsker hjelpe FN med å gjøre det arbeidet som den Afghanske regjeringen sårt trenger så må vi bare trekke våre dyktige unge soldater tilbake. En feil på syv år viser hvor profesjonell styrke det er vi har sendt ut. Og den feilen kommer etter alle prosedyrer er fulgt, og den døde allikevel ikke rettet seg etter soldatenes retningslinjer. Så kan vi se om politiet i Norge kan matche den historikken med tanke på hvor mange skarpe oppdrag de enkelte etater utfører. Kanskje vi skal legge ned politiet her hjemme også? Blir for barnslig retorikk dette, både av Folkvord, og av undertegnede. Syns vi skal støtte soldatene vi har ute som gjør en kjempeinnsats, og så får den Afghanske regjeringen si ifra når de ikke trenger vår hjelp lengre. I mellomtiden så burde vi forplikte oss til å støtte våre allierte der det trengs, ikke bare sitte på vår høye hest og si at vi er flinke på å være i Nord-Afgh. Alle for en, og en for alle. Det burde være noe en (er det “kommunist” man er når man er i Rødt) burde kunne relatere til vel? Solidaritet med våre allierte og omtanke for dem som gjør regjeringens befaling uten hensyn til egne liv eller sikkerhet. mvh GF

 3. Sverre Torjussen
  19:04, 7. August 2009

  Vel å glorifisere en maktdemonstrasjon av en militær intervensjon gir aldri noen varig løsning. Det landet trenger er fred og upartisk humanitær hjelp fra rene humanitære organisasjoner. Ikke noen som vet bedre enn andre og skal tvinge frem vestlig demokrati uten støtte i befolkningen som bare splitter folket. Og skjule overgrepene bak verdenssamfunnet og FN er et skittent spill. Dette er Bush sin paranoide krig som vi nå må få avsluttet.

  Og alt tyder på at problemene i Afghanistan ikke kan løses militært. I fjor alene døde over 2000 sivile i Afghanistan. Tre unge norske gutter har mistet livet i denne meningsløse krigen. Vi krever en slutt på det norske bidraget og sier hent soldatene hjem! Signèr opprop på http://www.hentsoldatenehjem.org/underskriftskampanje og meld deg inn i facebook-gruppa http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/group.php?gid=102787258950

  Stå på videre Erling! Du er en hedersmann. Håpe din stemme bli hørt av folket. Det trengs stemmer for de svakeste og i utenrikspolitikken også fra Stortinget.

 4. Hashi Mohammedi Abdulhai
  19:31, 7. August 2009

  Sitat fra en innlevert stil i 7.kl. etter skoletur:
  “Jeg oppfatter ikke Taliban som en bevegelse som kjemper for Afganistans frihet. Den harde kjerna i Taliban er mot det meste.”
  Spørsmål:
  Hvorfor er du ikke til å stole på når du er i et lukket møte ?
  Hvorfor syns du ikke resultat 1 sivil mulig selvmordsbomber stoppet ved ild og 1 fallen nordmann i strid de siste 6 måneder kan synliggjøre at tap er en del av seier når 500.000 jenter nå har skoletilbud mot 0 tidligere ? (Jfr Oberst Fauske)

 5. Hashi Mohammedi Abdulhai
  20:13, 7. August 2009

  Spørsmål:
  Kan du se for deg at norske nødhjelpere/hjelpeorganisasjoner fortsatt kan arbeide i dette landet UTEN en at sikkerhet fra den norske militære tilstedeværelse ivaretas?
  Kan du se for deg at resultatet av denne fortsatte innsatsen kan gi både tap av menneskelige liv og en stor humanitære gevinster ?
  Kan du selv se for deg at du hverken ikke er synlig i barometere eller i annen logisk tenkelig merkbar sammenheng ?
  Kan du selv se for deg at din innleverte stil fra siste skoletur var faktisk god til skolestil å være?
  Kan du se deg selv som elev i en military school og/eller en emergency humanitary school der våre spesialister utdannes for jobb i Afghanistan?
  Venter på nye innleverte stiler fra 7.kl. eleven på 60 jeg…

 6. Erling N.
  20:51, 7. August 2009

  Når du har et kommentarfelt til bloggen din er det å forvente at du er voksen nok til å tåle det du får av kritikk og lar være å manipulere egen blogg. Det irriterer meg såpass at du manipulerer kommentarer på dato som de er sendt inn at jeg kopierer min kommentar hit. Den ble lagt inn den 6.8. men av deg lagt inn på den 30.7. . I din blogg tar du for deg andre sine holdninger med store ord. Du bør da være klar over at du er ganske sårbar når det gjelder egne evner til å vise gode holdninger.
  Kopi:
  “Det at du misbruker fortrolig informasjon gitt deg som politiker i den hensikt at du – og bare du – i den sak , skal få en dypere innsikt for å forstå hendelsesforløp og beslutningsprosesser bak militære operasjoner, er et svik fra deg så stort at det vil påvirke den informasjon som i andre anledninger kunne blitt delt med politikere med integritet. Du har et for stort ego til å forstå når du må la fortrolig informasjon være nettopp det – fortrolig. Du står selv naken tilbake, avslørt av deg selv om ditt forhold til holdninger.”
  Hvis du er uenig i dette så bør du begrunne hva som gjør deg skikket til å overprøve fagmilitære vurderinger av hva som er offentlig informasjon eller ikke.

 7. Hashi Mohammedi Abdulhai
  23:20, 7. August 2009

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=565983
  I 1.kl. lærte vi bokstavene A B C osv.
  Du som nå er 60 må da vite at etter 7-årig skole så vet vi da forskjell på BIL-verksted og BOMBE-verksted !
  I hvertfall om en har vært på klassetur i Afghanistan uten å møte noen av de 500000 jentene som nå går i 1.kl.
  Det fikk du ikke med deg på 2 uker i landet og selv mottatt og avbildet med selveste sjefen for de 500 norske kvinner/menn som tjenestegjør der – i tillegg til mange norske nødhjelp-/og bistandsarbeidere.
  Tror du må gå folkeskolen opp igjen du !

 8. Hashi Mohammedi Abdulhai
  23:53, 7. August 2009

  Har bare så innmari lyst å si du har vært – er – og forblir:
  Et petimeter av en dilletant og pedant !
  Men IKKE angrip oss når vi promenerer KARL JOHAN…(Ref Genmaj Robert Mood)
  Men uansett – Vi heller bryr oss ikke om deg uansett.
  Småen – som prøver å være lykkelig som stor.
  Avskjedshilsen fra
  Veteran Libanon/Kosovo/Sudan
  alias Hashi
  rs

 9. anonym
  10:49, 7. August 2009

  9. september 2001. Skriveleif

 10. johan
  13:44, 7. August 2009

  Du beviser at fienden vår fortsatt er rød kjære Folkvord.

 11. Murat
  22:29, 7. August 2009

  Jeg ser at GH hevder det ikke kan drives hjelpearbeid i Afghanistan vil okkupantene trekker seg ut. Men det er ikke noe i veien for at det kan drives effektivt hjelpearbeid i landet når krigen en gang tar slutt. Tvertimot er mye av grunnen til at hjelpearbeidere blir angrepet er fordi de blir sett på som en del av regjeringen. En regjeringen som vi veit består av krigsforbrytere, krigsherrer og andre gangstere som er tvert igjennom korrupte.

  Når Taliban satt ved makten var det fred i hele Afghanistan, en fred USA og NATO aldri kan oppnå da okkupasjonen vil bli møtt med motstand helt til okkupasjonen opphører.

  GH sier videre at ISAF er tilstedet i landet på oppdrag fra FN. Det stemmer ikke. Det er NATO som vedtok å iverksette angrepet på Afghanistan i 2001 etter at de presset igjennom et vedtak i sikkerhetsrådet. Og vi veit jo hvem som sitter i sikkerhetsrådet: små og store imperialistmakter.
  Angrepet på Afghanistan handler slettes ikke om 11/9. Dette ble bare en god unnskyldning til å gå til krig. Krigen handler om geopolitikk og olje: USA prøver å dominere verden og sirkle inn Kina og Russland. I tillegg vil USA ha kontroll over oljeressursene i Kaspihavet. Det ikke noe humanitært over krigen, bare stormaktspolitikk og oljefat fulle av løgner.

 12. Erling Folkvord
  14:40, 7. August 2009

  Murat: Bare en kommentar om hvordan krigen starta høsten 2001. USAs første angrep på Afghanistan skjedde 7. oktober 2001. På det tidspunktet forelå det ikke noe vedtak i FNs Sikkerhetsråd som ga hjemmel for et slikt angrep. USA ønsket faktisk å gjennomføre første fase av krigen på egen hånd, uten noen form for FN-innblanding.
  Etter at okkupasjonen var et faktum, har det så kommet en rekke vedtak i FNs sikkerhetsråd.
  Oslo 10. august 2009
  Vennlig hilsen
  Erling Folkvord

 13. Erling Folkvord
  14:47, 7. August 2009

  Erling N: Jeg forstår irritasjonen din over at en innlegg fra deg har havna på feil dato. Jeg aner fortsatt ikke hvordan sånt kan skje.
  Jeg tåler absolutt at hver og en sier meininga si både om meg og alt mulig anna, sjøl om jeg ikke skriver svar til alle kommentarene. Jeg syns det er bra at internett gir alle rett til å legge fram eget syn.
  For min egen del har jeg ikke overprøvd fagmilitære vurderinger av noe som helst. Ja ikke bare det: Etter at Per Gunnar og jeg fikk undersøkt sannhetsgehalten i det vi fikk høre i det stort sett interessante møtet med oberst Fauske, er jeg glad for at jeg avviste alle forespørsler fra journalister som ville vite hva obersten hadde orientert oss om.
  Oslo 10. august 2009
  Vennlig hilsen
  Erling Folkvord

 14. Ola enkeltmann
  16:55, 7. August 2009

  Skjønner du ikke Erling Folkvord at hvis Norge og ISAF trekker ut sikkerthetsstyrkene sine så vil ikke humanitær hjelp komme til? Hele Nasjonen vil da falle sammen og Taliban og andre “makter” i Afganistan vil ta over landet helt. Det vil mest sannsyneligvis ende i en stor borgekrik om makt. Mange sivile og uskyldige vil dø. Dette vil du at vi bare skal sitte å se på?
  Det er DERFOR Norske soldater og andre ISAF Nasjoner er i Afganistan, for å hindre at dette skjer.
  Du, og alle de få andre hjemme i Norge som ønsker at soldatene skal trekke ut av Afganistan må sette dere mye BEDRE inn i det store SITUASJONSBILDET i Afganistan. For slik som jeg har lest om deg til nå, så er ikke du helt orientert der.

  For å forklare en veldig komplisert situasjon enkelt;
  Trekker ISAF ut, ingen humanitære hjelpemidler tør å komme inn, Taliban og andre makter slipper til, myndigheten i Afganistan blir overtatt, helvette er løs.
  Dette konkluderes med at flere sivile og uskyldige blir drept.

 15. Andreas Tolf Tolfsen
  17:01, 7. August 2009

  @Ola enkeltmann:

  Jeg tror du tar feil. Bistandsorganisasjoner i Afghanistan forsøker å holde seg lengst mulig unna de væpnede styrkene, nettopp fordi de ikke vil bli assosiert med dem. Hvorvidt jobben deres ville være vanskeligere dersom ISAF og USA ikke var tilstede i Afghanistan, er et vanskelig spørsmål å svare på; men siden de i utgangspunktet ikke ønsker hjelp fra okkupasjonsmaktene i sitt arbeid synes det meg naturlig å trekke den konklusjonen at den ikke ville vært det.

  Et annet poeng: Jeg synes det er pussig du sier at Erling ikke har satt seg godt nok inn i saken. Han kom nettopp tilbake fra Afghanistan etter et to ukers opphold der. Les gjerne bloggposten før du skriver et innlegg.

 16. GF (ikke GH, men GF)
  01:53, 7. August 2009

  Murat. Regjeringen i Afghanistan er forsøkt valgt etter de parlamentariske reglene og med en fordeling mellom de ulike folkegruppene i Afghanistan. Det er også pashtunere representert i regjeringen som sitter inntil videre. Ja, det er et land med korrupsjon, og ja noen av de mest mektige menneskene har en kriminell bakgrunn. Men det er en begynnelse, og nå har det vært valg igjen, det må nok en valgrunde til, men de som vil, og tør, stemme får velge hvem som skal sitte med presidentembetet. En særdeles vanskelig sak å gjennomføre i et land der det fortsatt fantes landsbyer som trodde Afghanistan var invadert av Sovjet for noen år siden. (dette sier litt om infrastrukturen i landet) Da Taliban satt med makten var det fred, fordi folk var kuet med frykt, på samme måte som Taliban fortsatt prøver å kue folk med frykt. “stemmer du kutter vi av deg fingeren”, om et parti i Norge som tilfeldigvis har uttalt at de er for væpnet revolusjon hadde sagt det til deg, ville du syns det var greit og tenkt at her har vi en gruppe handlekraftige mennesker som skal styre landet vårt til alles beste? Når det gjelder angrepet på Afghanistan så ble det gjort før en FN resolusjon ble laget, og det er tillatt i inntil 6mnd (mener jeg) på bakgrunn av at det var en kapittel fem operasjon som er gjemlet i artikkel 51 (samme som sikret Norge hjelp om Russerne skulle rulle inn gjennom Pasvikdalen i sin flankesikring ved et evt angrep på Europa). Arrester meg gjerne om jeg tar feil på det. Men jeg arresterer deg nå på at det ER en NATO ledet operasjon, på oppdrag fra FN med styring fra Kabul, som også Folkvord gir meg medhold i. Enduring Freedom er en annen pågående operasjon som USA får svare for, det har ikke Norge noe med. Hvordan Afghanistan og georesurser er linket må du være en aldri så liten trollmann til å få til, men fantasiene dine er mer humoristiske enn provoserende, så du får kose deg med de vakre fargene inni boblen du lever i. Og forresten så prøver noen bistandsoperasjoenr å holde seg unna de militære. Ikke for å unngå assosiasjoner, men fordi det er bedre å heise flagget sitt i Kabul, samle inn penger og ikke utsette seg for risikoen som er der de militære er. Hadde det ikke vært farlig, så hadde vi ikke sendt soldater dit, da hadde vi sendt gartnere og veiarbeidere. Men det er farlig, og derfor drar ikke organisasjonene ut der, fordi bistandsarbeidere er lette mål, og opinionen hjemme påvirkes av at de blir tatt. Da skriker alle at det er farlig i Afghanistan, og færre tør dra. Seier for Taliban! Ble litt rotete den der, men jeg blir provosert av enkle-Andreas sin banale resonnering uten hjemmel og belegg. Røde Kors har forøvrig innrømmet at de forlenger konflikten ved å gå inn og hjelpe på begge sider… Er det den beste løsningen? Malaya viste at en vellykket operasjon krever at man lytter til lokalbefolkningen, sørger for at de får det de trenger, og at innsatsen er helhetlig. Alle er “enige” om hvordan utfallet skal bli, og jobber sammen mot det målet. Les deg opp på opprørsbekjmpning så er jeg klar for en debatt om en bedre løsning for at Afghanistan skal bli et fritt land, fri fra utenlandsk påvirkning, fri fra Talibans undertrykkelse.
  Og navnet var GF, ikke H… Med mindre du kjenner meg så godt at du er på etternavn med meg? Forresten, Hashi, må ikke bli så heit. Gode poenger :)

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>