Erling Folkvord

Fattigmannsvalg

En fersk forskningsrapport fra Fafo fortalte nylig at antallet fattige øker i Oslo og at fattigdommen er ulikt fordelt i byen. Det siste er gammelt nytt. De fleste fattige bor på Østkanten, i Groruddalen og i de sørøstlige ytre bydelene. Men det første gir grunn til å huske på at valget søndag og mandag er et valg om fattigfolks kår de neste fire åra.

Fattigmannsvalg

Finansminister Kristin Halvorsen har nå rett før valget bedt om unnskyldning for at det ikke ble noe av hennes egne og andre SV-politikeres løfter i 2005 om å utrydde fattigdommen. En unnskyldning er ikke til mye hjelp, men det er i alle fall ryddigere enn å bare late som om alt der vel og bra.

Jeg mener at det som trengs, er gjennomføring av enkle tiltak. Hvis Rødt kommer inn på Stortinget vil vi i løpet av høsten fremme flere forslag som, hvis de blir vedtatt, vil gjøre fattigdommen litt mindre plagsom for mange. Her følger noen av de viktigste.

Rødt vil fjerne foreldrebetalinga for Skolefritidsordninga. Dette vil føre til at barn kan være på SFO selv om foreldrene er så fattige at de ikke har råd til å la dem være der nå. I tillegg til å være et tiltak mot fattigdom vil dette være et viktig integreringstiltak.

Rødt vil heve sosialhjelpssatsene over hele landet til det som kalles SIFO-nivå. SIFO er Statens institutt for forbruksforskning. De har beregna hva som er en nøktern levestandard og har foreslått hvordan sosialhjelpssatsene bør være for enslige, for ektepar/samboende og for husstander med barn i ulike aldre. Rødts forslag er at staten skal dekke kommunenes merutgifter ved denne hevinga av sosialhjelpsatsene fra og med januar 2010. For en enslig Oslo som ikke har barn, betyr dette ca. 1700 kroner mer i måneden.

Rødt vil avvise forslagene fra Uførepensjonsutvalget om flere kutt i uførepensjonen. Disse kuttforslagene er usosiale og vil ramme sliterne i arbeidslivet, folk som ikke kan jobbe lenger. Dersom kuttene går igjennom vil det bety at mange som allerede har dårlig råd vil bli enda fattigere. Slikt kan vi ikke godta i dagens Norge.

Å heve sosialhjelpssatsene, samt å avvise de foreslåtte kuttene i uførepensjonen, har full støtte fra Landsorganisasjonen. Likevel har forslagene hittil ikke blitt fremmet i Stortinget. Rødt vil sørge for at forslagene blir reist og så håper vi fagbevegelsen og andre vil mobilisere for at disse enkle fattigdomstiltakene skal bli vedtatt. Sjøl om fattigfolk blir utelatt fra mange sider ved det norske samfunnet er det heldigvis sånn at alle over atten år har stemmerett. Folk som sliter med økonomien får sjansen søndag og mandag til å vise at det også finnes andre typer makt enn pengemakt.

Østkantavisa: - Fattigfolk blir misbrukt i valgkampen

Dagbladet: Ber de fattige om unnskyldning


Lagt ut 23:34, 12. September 2009 og kategorisert under valg, velferd.

2 kommentarer to “Fattigmannsvalg”

 1. cato
  08:05, 12. September 2009

  Erling Folkvord,du er en av de få som vi virkelig har nytte av på stortinget,om ikke annet som vaktbikkje som kan passe på at ikke alle meler sin egen kake..jeg tilhører nok det som kan kalles fattignorge,jeg er uføretrygdet,etter å ha arbeidet 20 år med løsemidler og farlige stoffer. Disse var jo ikke farlige da jeg begynte,fikk vi opplyst da. Nå til dags er disse løsemidlene forbudt å bruke.Jeg har en brutto “årslønn” på kr 156.000.
  Da jeg ble trygdet i 2001 fikk jeg ca kr144.000 i trygd. I den jobben jeg måtte forlate,var lønna 280.000 da jeg sluttet,den er nå kr.420000,dvs at de som fortsatt har “min” jobb har fått ca ti ganger mer i lønnsøkning enn hva jeg har fått.Kan ingen i dette land se at klasseforskjellen i Norge øker i ett stadig akselerende tempo,og hovedårsaken ligger i at alle trygdeøkninger skjer i prosent…man trenger ikke høyskole i matematikk(s for å skjønne at 5 % av ingenting fortsatt bli ingenting….eller for å bruke meg som eksempel,da det ble gjort et “løft” for de trygdede for et par år siden fikk jeg 5.6% økning..vel og bra,det,men med min inntekt utgjorde det i underkant av 400 kr mnd etter skatt,mens de på min tidligere arbeidsplass fikk kr 2600 mer i mnd. Kan ingen få gjennom at trygdede bør få en årlig økning i trygden med et kronebeløp tilsvarende gjennomsnittlig lønnsøkning,istedet for en prosentvis økning tilsvarende gjennomsnittet i Norge. Et slikt forslag ville bremse økningen av klasseforskjellen i Norge drastisk,men det er vel så,AP og de andre maktmenneskene hevder jo at det ikke fins klasseforskjell i Norge,slik at det er unødvendig å gjøre noe med dette(i deres øyne) ikkeeksisterende problem….Men i mine øyne har den rødgrønne regjeringa,i likhet med de foregående,være seg borgelig eller ei totalt sviktet de fattige i Norge;og forsøkt å gjemme oss vekk slik at vi kan vise frem glansbildet av Norge som verdens beste nasjon å bo i…

 2. En stemme fra eller til « Ettertid
  09:48, 12. September 2009

  [...] valg mellom krig og fred“, “Noen få stemmer i Oslo kan avgjøre valget“, “Fattigmannsvalg“, “Uførepensjonene kan og må reddes!“, “Skal ikke rettsstatens prinsipper [...]

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>