Erling Folkvord

FrPs råtne angrep på innvandrere i Norge

Her er historia om hvordan Peter N. Myhre (FrP) misbrukte taushetsbelagte opplysninger for å angripe innvandrerfamilier rett før valget.

Peter N. Myhre

Søndre Nordstrand er den bydelen som er aller hardest ramma av bystyrets underbudsjettering. Bystyret har ifølge en fersk økonomirapport bevilga mellom 80 og 90 millioner mindre enn det som drifta av de kommunale tjenestene i Søndre Nordstrand koster i 2009. Dette fører til at byrådsavdelingen som ledes av Sylvi Listhaug (FrP), legger et hardt press på bydelsdirektør Jan Hagen og bydelsutvalget for å få dem til å kutte ned på tjenesteytinga til befolkninga.

Barnevernet i Søndre Nordstrand har i mange år fått for små bevilgninger. Fylkesmannen har flere ganger påpekt at antall ansatte har sakka kraftig akterut sammenlikna med veksten i antall saker som er meldt til barnevernet. Selv om bydelen har erfarne og dyktige barnevernsmedarbeidere, skaper dette uholdbare situasjoner både for dem og for barn som har lovbestemt rett til hjelp.

NRK Østlandssendinga omtalte på sitt nettsted 10. september bydel Søndre Nordstrands barnevernskostnader overfor en enkelt husstand. Husstanden er omtalt så detaljert med antall barn og eldste barns alder at husstanden er gjenkjennelig for naboer og andre i lokalmiljøet.

Østlandssendingen innhentet kommentarer fra BU-lederen, fra Fremskrittspartiets gruppeleder i bydelsutvalget og fra Peter N. Myhre (FrP) som er leder av bystyrets helse- og sosialkomite. BU-leder Nadeem Butt (Ap) presiserte at han verken kunne eller ville gi opplysninger om en bestemt familie.

Fremskrittspartiets politikere ser ikke ut til å ha slike hemninger. Peter N. Myhre er leder av bystyrets helse- og sosialkomite. I kraft av dette vervet har han noen ganger tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

Overfor Østlandssendinga brukte Peter N. Myhre opplysningene om barnevernets hjelp til denne konkrete husstanden til å begrunne et generelt angrep på innvandrere i sin allminnelighet:

«Det sier seg jo selv at når det er så dyrt å ta hånd om innvandrere så er det ikke veldig mange familier vi kan ta i mot».

Peter N. Myhres bruk av opplysninger som er taushetsbelagt, vil selvsagt øke belastningen på de som blir hengt ut på denne måten. Han prøver dessuten å bygge opp en negativ stemning mot alle innvandrere.

De som mottar hjelp fra barnevernet i Oslo har en lovbestemt rett til at deres klientforhold ikke blir kjent for offentligheten uten at de selv har gitt skriftlig samtykke og fritatt barneverntjenesten fra taushetsplikten.

Denne saken inneholder et klart brudd på lovens taushetspliktbestemmelser ettersom mottakere av hjelp fra barnevernet blir omtalt på en slik måte at de kan identifiseres. Derfor har jeg bedt både bydelsdirektør Jan Hagen og byråd Sylvi Listhaug gjøre rede for om de selv eller noen av deres medarbeidere har formidlet informasjon om hjelp som er gitt til denne husstanden, om antall barn i husstanden og om barnas alder til Peter N. Myhre eller til andre politikere.

Å formidle slik informasjon til politikere er ikke i seg selv brudd på taushetsplikt. Politikere har jo lovbestemt plikt til å bevare taushet om klientforhold som de blir kjent med i kraft av sine politiske verv.
Taushetspliktbruddet skjer når politikere eller andre bidrar til at slik informasjon offentliggjøres på en slik måte at de som får hjelp fra barnevernet eller sosialtjenesten kan identifiseres. I dette tilfellet har Fremskrittspartiets Peter N. Myhre misbrukt sin posisjon som leder av bystyrets helse- og sosialkomite til å komme med et råttent angrep på innvandrerbefolkninga.


Lagt ut 10:36, 14. September 2009 og kategorisert under antirasisme, bystyret, valg.

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>