Erling Folkvord

Hvorfor har Sylvi Listhaug gjort så mange og så kostbare feil i Spania-saken?

Når jeg nå skriver dette, har det gått mindre enn to døgn siden jeg grytidlig søndag morgen reiste fra Tøyen til den spanske småbyen Altea. Formålet med turen er å finne ut hvorfor i all verden FrPs eldrebyråd Syli Listhaug nekta å svare på de enkleste spørsmål om Oslos spanske sykehjemsprosjekt i bystyrets spørretime sist onsdag.

Folkemøte
FOLKEMØTE: For første gang har Rødt holdt folkemøte for nordmenn som bor i Spania.

Advokat Jon Rud tok i mot meg da jeg i middagstida på søndag kom med flybussen fra Alicante til Benidorm. Da vi var vel framme i Altea, tok han meg med opp til Sylvi Listhaugs skogkledde sykehjemstomt på Montemolar. Tomta er ifølge Grunnboka på 11 621 kvadratmeter. Montemolar er ikke et fjell. Det er vel riktigere å si at det er høydedrag. Og Oslos tomt ligger helt oppe på toppen. Om du regner i kilometer så er det ikke langt fra byen. Men det er bratt. For en framtidig sykehjemspasient skal det bli mer enn slitsomt å komme seg opp hit igjen om hun skulle ha lyst til å ta en tur ned til byen for å se på livet utenfor institusjonen. Til sammenlikning valgte Bærum kommune i sin tid å bygge sitt sykehjem på ei ferdigregulert tomt nær småbyens sentrum. Dermed kan de som bor der med letthet komme seg ut i byen.

Kunne vært i drift for lengst

Så det første spørsmålet som meldte seg hos meg var kort og enkelt: Når Oslos eldrebyråd Margaret Eckbo og hennes byrådssekretær Sylvi Listhaug, høsten 2005 hadde bruk for ei byggeklar sykehjemstomt, hvordan kunne de da finne på å kjøpe en ubebyggelig landbrukseiendom som i tillegg ligger både isolert og uveisomt til? Det virker jo komplett ubegripelig. I løpet av gårsdagen fikk jeg jo også sett på ei av de byggeklare tomtene som ligger bare et steinkast unna Bærums sykehjem. Hadde FrP-duoen Eckbo og Listhaug tedd seg fornuftig for fire år sia og kjøpt ei slik tomt, så hadde sykehjemmet eller rehabiliteringssentret, trolig vært i drift for lenge sia.

I løpet av mandagen snakka jeg med flere Altea-innbyggere som har kjennskap til hva som er vanlig praksis ved eiendomssalg her. Eiendomsmeglere kan beregne seg et honorar eller gebyr på fem prosent av kjøpesummen. Selgeren betaler dette gebyret. Folk jeg snakka med, hadde vanskelig for å tro meg, da jeg fortalte at det FrP-styrte Oslo godtok et meglergebyr på 33,3 prosent av kjøpesummen. Jeg traff ingen som hadde hørt om noe liknende. At kjøperen – det vil si Oslos skattebetalere – betalte gebyret er også i strid med vanlig praksis her. På toppen av det hele brukte direktør Jan-Egil Claussen, som ordna handelen på oppdrag fra byrådet, et triks til: Han bokførte både kjøpesummen og det enestående meglerhonoraret på regnskapsposten for investeringer. Dette bruddet på Oslo kommunes regler for regnskapsføring, kan ha blitt begått for å skjule det høye meglerhonoraret. Dette ble først avdekka etter at direktør Jan-Egil Claussen måtte forlate stillinga si i juni 2008.

Kostbare studier

Etter at byrådet hadde kjøpt denne helt uhensiktsmessige tomta i Altea, brukte byråd Listhaug en god slump penger på noe som ser ut som rein «smøring» av sentrale Altea-politikere fra Partido Popular. Dette var politikere som før eiendomskjøpet hadde gitt Listhaugs forhandlere muntlige løfter om at de skulle ordne alle nødvendige tillatelser i ekspressfart. Byråd Listhaug inviterte tre av dem på «studietur» til Oslo 8. – 13. mars 2006. Som nevnt på bloggen i går, ble de innlosjert på Hotel Continental. Hva de studerte, veit jeg ikke, men mens jeg har vært her i Altea har jeg fått vite at en del av «studiene» foregikk i Anden etage på Hotel Continental.

Så vidt jeg forstår, var stemningen gemyttlig og maten særdeles velsmakende. Men regninga for denne aftenen i Anden etage ble «uteglemt» da byrådet 17. juni i år besvarte spørsmål fra Rødt om «hvilke utgifter Oslo kommune hadde i forbindelse med dette studiebesøket i 2006». Da byrådet la fram saken for bystyret i august 2006, opplyste de at: «Eiendommen er foreløpig bare delvis betalt. Den resterende del av kjøpesummen skal gjøres opp når det er avklart at man får nødvendige godkjenninger til utbyggingen fra spanske myndigheter. Den totale kjøpesummen for tomten er på € 424 011. (ca. kr 3 400 000)».

Hvorfor ble ikke tapet redusert?

Byrådet forsikra også bystyret om at Oslo kommune «kan heve eiendomskjøpet dersom spanske myndigheter mot formodning ikke godkjenner prosjektet». Bystyret fikk i august 2006 ikke vite at Oslos mulighet til å komme seg ut av eiendomskjøpet, hadde en tidsbegrensing. Byrådet fortalte ikke bystyret at tidsfrist for omgjøring gikk ut 8. oktober 2006! For å kunne bygge på den innkjøpte landbrukseiendommen, trengs flere ulike godkjenninger. Ingen av disse forelå per 8. oktober 2006. Likevel brukte ikke byrådet den kontraktsfestede muligheten til å komme seg ut av uføret med et begrenset tap!

Dette var ei så ufornuftig handling at jeg ikke skjønner annet enn at det må ligge ett eller flere ukjente motiver bak. På dette tidspunktet var det ikke gjort noen som helst fysiske arbeider. Hadde byråd Listhaug da beslutta å heve kontrakten og kreve pengene tilbake, så kunne hun og Oslo kommune kommet tilnærma skadesløs ut av affæren. Jeg håper det skal bli mulig å finne i alle fall noe av årsaken til at byrådet unnlot å heve kontrakten og dermed redusere kommunens tap.

Ellers må jeg si at folkemøtet mandag ettermiddag ble ei hyggelig opplevelse. Det var et titalls flere frammøtte enn da statssekretaer Raymond Johansen var her på besøk nylig. Jeg tror de frammøtte var glad for å få informasjon. Og for meg var det nyttig å få tilbakemeldinger og nye faktaopplysninger fra flere.

Se også Dagsavisen: Hvem snakker sant?

Erling Folkvord,
Altea 1. september 2009

Lagt ut 10:46, 1. September 2009 og kategorisert under bystyret, faglig, valg, velferd.

8 kommentarer to “Hvorfor har Sylvi Listhaug gjort så mange og så kostbare feil i Spania-saken?”

 1. A Johansen
  11:38, 1. September 2009

  For det første så fordreier Folkvord sannheteh til de grader…som alltid. (Han er jo kommunist..!!)
  For det andre så har han aldri gjort noe annet enn å spisse blyanter og sykle rundt omkring, så da er det liten fare for å gjøre feil i utgangspunktet.

 2. Andreas Tolf Tolfsen
  11:56, 1. September 2009

  @A Johansen

  Det du sier gir ingen mening. Han er kommunist, ergo kan han ikke tale sant. Det er ikke et argument engang!

 3. Jon Edward Diesen
  12:05, 1. September 2009

  vi er vel blitt modne nok til å ikke bruke kommunist som skjeldsord? Merker amerikanske tendenser hos mange nordmenn i dag. Skammelig.

 4. willy Jonassen
  12:37, 1. September 2009

  Tja, det er vel de RØDE som må på podiet hvis sannheten skal fram.

 5. endre tajet
  12:53, 1. September 2009

  Har mer tillit til Folkvord enn de fleste andre politikere.Han er mot fet ventelønn og gode pensjonsordninger so mange andre ser det som ei selvfølge å bevilge seg…

 6. K.F.
  18:21, 1. September 2009

  Det er å håpe at Folkvord følger opp saken!
  Og hvem var rådgiverene ved kjøpet?
  Jeg har mine misstanker til en bestemt “mulvarp” i “hjelpeaparratet” for blåøyde nordmenn i Spania.

 7. Hans Fredrik Parr
  00:10, 1. September 2009

  Erling Folkvord gjør en fin innsats for både å få avklart hvorfor det er gått så galt Oslo kommunes sykehjemsplan (?) Montemolarhøyden vel to km nord
  for Altea; og hvorfor de spanske myndighetene/politikerne ikke mer effektivt støtter opp om Omsorgsbygg KF /CRM SL’s byggeprosjekt på denne
  høyden. Beskyldninger om korrupsjon foreligger; likeledes politianmeldelser både i Spania og i Norge. Prosjektet (?) har hittil kostet skattebetalerne 23 millioner kroner. Uttalelser fra folk hernede i Spania tyder på at Omsorgs-bygg KF’s tomteareal på ikke 11.758 kvm (FINCA 2 i Osomsorgsbygg’s skisser) aldri kan bli godkjent fordi et slikt prosjekt ville ta hele friarealet
  for urbaniusasjonen Santa Clara med sine 50-60 eneboliger ig leiligheter.
  Omsorgsbygg KF’s prosjekt krever adkomst fra syd fra veien opp fra hovedvei 332. Adkomsten til tomtearealet – som ifølge Omsorgsbygg’s skisse
  omfatter både tomt 1 (på 10.900 kvm), tomt 2 (11.758 kvm) og i tillegg krever adkomstareal på sydsiden på 4-6.000 kvm, fører altså til at Altea
  kommune må godkjenne i alt ca. 28-30.000 kvm av denne furuskogen på Montemolarhøyden blir omgjort til en rehabiliteringsinstitusjon. Det er i dag bare en smal blindvei opp til Montemolartoppen. Advokat Carmen Sanz har
  opplyst at Oslo kommune ventelig må bekoste nødvendig utvidelse av veien,
  som er smal, bratt og svingete. En forlengselse av adkomstveien, slik at den
  kan bli enveiskjørt, mer ventelig helt nødvendig, da kjøring til å fra et sykehjem med mange rullestolpasienter, krever plass. Samtidig med en
  bygg- og anleggsperiode, skal jo de mange beboerne kunne kjøre til og fra sine boliger, og en større restaurant må ventelig stenge i byggeperioden.
  Og endelig krever et alders- og sykehjem sikring mot skogbranner, som vi
  kjenner til fra akkurat dette distriktet; derfor må den bevaringsverdige
  furskogen nødvendigvis hugges delvisa ned av sikkerhetsmessige grunner.
  Det gir den fordelen at man ventelig vil kunne se utover Middeelhavet, som ligger bare 700 m i luftlinje fra Montemolarhøyden, men vel en kilometer
  i en bratt unnabakke rett til til først en forstadsbanestasjon; deretter må
  hovedvei 332 krysses i et farlig uregulert kryss, før man er ved stranden;
  ca. 80 m lavere enn Montemolartoppen. Hernede på stranden er det ikke en
  hyggeliug badestrand, bare en ensom strand med flere kloakkutslipp og en
  del småbåter på land. Ingen i rullestol vil klare å komme opp igjen på egen
  hånd.
  Men alt dette vet vel direktørene og sjefene i Omsorgsbygg KF og Oslo kommunes Madrid-firma Centro Rehabiliciones SL; Clausen og Johansen -
  og deres advokat; Carmen Sanz ? De har vel også planlagt hvilken personal-
  bemanning det nye rehabilisenteret må ha; hvor staben på 60-70 leger, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pleieassistenter,
  administrativt personale, rengjørere, m.v. skal komme fra ? Og da med et
  tilhørende budsjett: det er vel forelagt på for byrådet, slik at det nødvendige
  kjøp av tilleggsarealene på ca. 12.000 kvm er innkalkulert ?
  Men hvem var det Omsorgsbygg KF kjøpte “Oslotomten” av ? Hadde han/de
  hjemmel til dette arealet ? og hvem eier de øvrige arealen, som må kjøpes ?
  Kommunikasjonssjef Bartholdsen ville ikke uttale seg om dette i dag.
  Har virkelig Altea kommune alltid hatt full oversikt over hvilket samlet areal
  Oslo kommune trenger for et slikt prosjekt ? Og sagt ja til ca. 30 mål i alt ?
  Og hva med byråd Sylvi Listhaug ? – er også hun etter hvert orientert om de
  svært mange praktiske problemene som knytter seg til dette prosjektet, som
  i fortsatt mange år vil kunne hindre at svært mane eldre pensonister og pleie- og behandlingstrengende må vente på behandling og rehabilitering,
  mens stadig flere advokater, folkevalgte, rådgivere, m.v. skal jobbe videre
  med et etter folkes mening hernede i Spania; et fullstendig håpløst prosjekt
  -der i et hvert fall de fem plassene som Oslo betaler for, men som ikke brukes på det praktfulle “Solgården” i Villajaoyosa, kunne tas i bruk imorgen !? Der er det 140 plasser, hvor 40 er i det helt nye fløybygget. På denne – riktignok private “nonprofit”-stiftelsen – som dekker et område på ca. 500 mål, tar de sikte på å bygge ut for ytterligere inntil 50 millioner euro ! Men da er alle landets kommuner invitert til å sende ikke sine beboere
  i kommunen, men sine pleie- og behandlingstrengende pasienter. Alle nødvendige opplysninger finnes med rikholdig bildematerale på internett !
  Med 431 kommuner i Norge, kan internett-besøk spare mange millioner
  skattekroner. Derfor fortsatt å grave etter fakta; dra til Spania og spar budjettpenger; få gjerne ned mange pasienter; gjerne med medfølgende
  hjemmepleiere når det er nødvendig. Et samarbeid med f,eks. Norwegian
  kan og bør bli en god investering for både kommuner og pasienter !
  Godt valg ! Og en god oppfølging av gjeldende pasientlovgivning og de nå
  svært mange utredningene som har ført til at ALLE politiske partier støtter
  opp om en bedre og mindre lovstridig sykehjemspraksis i vårt land, som synes å skade på pasienter, pårørende, leger og pleiepersonalet i hele vårt land ifølge fylkeslegene, helseministeren, legeforeningen, sykepleierne og utrolig mange andre, ikke minst bpasientene og deres pårørende.

 8. Inger
  08:16, 1. September 2009

  Det betyr ikke noe om katten er svart eller hvit (-eller rød) om den fanger mus. Alle som er seriøse slår kloa i musa (faktaene) i stedet for i katten.

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>