Erling Folkvord

Uførepensjonene kan og må reddes!

Tre forslag om kutt i uførepensjonen ligger i regjeringens skrivebordskuff. Kuttforslagene er usosiale og vil få store følger for de mange som rammes.

Redd uførepensjonen!

Et forslag er at uføre skal skatte som arbeidstakere. For en lavtlønt som blir uførepensjonist betyr det et tap på rundt 20 000 i året. Det andre går ut å fjerne det behovsprøvde barnetillegget. Det betyr tap på 22 000 i året for hvert barn. Dette vil ramme de barnefamiliene i Norge som allerede har dårligst råd. Det tredje forslaget er at uføre skal rammes av levealderjusteringen i folketrygden.

Dersom kuttene går gjennom, er det sliterne i arbeidslivet som straffes. De som er utslitte av tunge jobber i for eksempel helse og omsorg, håndverksfagene eller bygg og anlegg. Noen har vært utsatt for ulykker. Andre har vært kronisk sjuke eller utviklingshemma hele livet.

Altfor mange får helsa si ødelagt fordi tempoet på jobben har blitt farlig høyt. De har har krav på en trygg tilværelse når de ikke kan jobbe lenger. Ingen planlegger å bli ufør, men det kan skje de fleste. Slik arbeidslivet er nå, blir nesten halvparten av alle som jobber – 43 prosent – uføre før de fyller 67 år.

LO gikk mot kuttene på kongressen i mai og mener ytelsene til uføre må ligge på dagens nivå minst. LO-kravene har imidlertid blitt møtt med taushet fra regjeringen. Rødt vil stå sammen med LO for å stoppe alle kuttene i uførepensjonen. Vårt viktigste krav for å støtte en rødgrønn regjering er at de flytter kuttforslagene fra forslagsskuffen over i papirkurven. Med Rødt på vippen kan vi både redde uførepensjonen og holde Frp ute av regjeringskontorene. Det er to ting som vil ha stor betydning
for folk flest de fire neste åra.

Lagt ut 11:45, 8. September 2009 og kategorisert under faglig, pensjon, valg, velferd.

5 kommentarer to “Uførepensjonene kan og må reddes!”

 1. Halvor Halvorsen
  12:36, 8. September 2009

  Hvis Frp prøver å kutte i uførepensjonen er de ferdig for alltid.

 2. Yv
  12:52, 8. September 2009

  Dere skal få min stemme i år. Vipp vipp……….

 3. brage
  13:28, 8. September 2009

  @Halvor Halvorsen: Det er Uførepensjonsutvalget som har foreslått kuttene, ikke FrP. Uten et sterkt Rødt på Stortinget er det stor sannsynlighet for at Arbeiderpartiet vil prøve å presse gjennom kuttene!

 4. cato
  17:41, 8. September 2009

  Hvorfor er det ingen som ser at for å stoppe den stadig og akselerende klasseforskjellen i Norge,må uførepensjonister og andre med trygd som hovedinntekt få sin årlige “lønnsøkning” i kr,og ikke i prosent? Årlig økning i uføretrygd bør være et gjennonsnitt av lønnsøkningen til lønnsmottakere,og da i kroner,ikke i prosent! 5% av 100000 er 5000,5% av 400000 er 20000,enkel hoderegning….”vi har gitt trygdede et løft”,er et utrykk brukt av våre styrende genier,da vi fikk hele 5.6% økning her forleden år..Dette utgjorde for meg personlig en månedlig økning på hele kr.600,- før skatt…løft meg en viss plass…gjennomsnittlig lønnsøkning for en arbeidsfør var på kr 2500 pr mnd….da jeg ble ufør i 2001 fikk jeg hele kr.142000 i året,nå,i 2009 ,har jeg kr.156000 i året,en total økning på kr.14000,mens industriarbeiderlønna har økt fra kr.280000 til kr.420000,altså TI ganger mer!!!! OG INDUSTRIARBEIDEREN FORTJENER HVER EN KRONE!!! mens de som er blitt ufør av slikt arbeide blir dumpet på fyllinga..fy skam.Hvis RØDT

 5. Ragnar
  09:50, 8. September 2009

  Er du trygdet pga. av alvorlig sykdom er vel sannynligheten for en tidligere død tillstede. Så regjeringen må ikke komme her og fortelle oss at alle blir eldre i dette landet. Kuttene vil sansynlig gjøre livskvaliteten ytterlige dårlige for de syke uføre og bare redusere levealderen dramatisk. Dette blir et system satt av Regjeringen for å bli kvitt de syke uføre fortere enn antatt.

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>