Erling Folkvord

Byråd Listhaug ble advart

Etter bystyre-høringa er tida inne for å vurdere om eldrebyråd Sylvi Listhaug kunne ha hindra Oslos pengesløsing i Spania.

Før kommunevalget i 2003 erklærte FrPs gruppeleder i Oslo at «Eldreomsorgen skal bli så god at dette er siste gang det er nødvendig å ha dette som valgkampsak.» Etter valget hadde byråd Eckbo og byrådssekretær Listhaug fire år til å løse oppgaven.

For å forbedre egen eiendomsforvaltning oppretta byrådet samtidig de kommunale foretakene Undervisningsbygg og Omsorgsbygg.

Eckbo og Listhaug ba Omsorgsbygg-direktør Clausen planlegge sykehjem i Spania. Det skulle bli flaggskipet i FrPs framtidsretta eldreomsorg. Clausen hadde stått i spissen da Bærum bygde sykehjem i Altea og var rette mann for oppgaven.

Nettverk i Spania

Clausen søkte søsterbedriften Undervisningsbygg om utleie av deres utviklingsdirektør som hadde vært Bærums prosjektleder i Altea. I søknaden skrev Clausen at:

«Bærum kommune investerte i sin tid betydelige summer på å bygge opp kompetanse og nettverk rundt Torp, noe det nå synes naturlig at Oslo kommune trekker fordel av.»

Torp reiste straks til Altea for å aktivisere nettverket. Etter den andre Spania-turen i mai 2005 meldte han til byrådsavdelingen at forretningsmannen Per Svensson var en nøkkelperson som døråpner. Ikke et ord om at spansk riksrevisjon pusta Svensson i nakken p.g.a. millioner i offentlig støtte uten å levere regnskap.

Svenssons store ressurs var et tillitsfullt forhold til politikere i Partido Popular (PP), høyrepartiet som styrte Altea. Han anbefalte kjøp av to ubebyggelige landbrukstomter på Monte Molar – en åsrygg utafor Altea og la ikke skjul på at hans eget selskap også ville bygge ungdomsboliger der, om han bare fikk Oslo med på laget.

Nesten fem år og 30 millioner seinere, har byråd Listhaug ingen byggetillatelse. Oslos eldreomsorg får ikke det tapte tilbake. Men for å hindre gjentaking, må vi må ha klarhet i hvorfor først Eckbo og så Listhaug avviste advarsler og feilinformerte bystyret.

Høsten 2005 kom en norsk lege fra Altea til Oslo for å advare Oslos eldrebyråd. Han leverte en skriftlig redegjørelse om problemene med ubebyggelig landbrukstomt. Byråden sørga for at redegjørelsen ikke ble journalført. En advarsel, fra Trondheims kommunaldirektør fikk samme skjebne. FrP-byrådene ble også advart av partifeller.

Hjelp til Partido Popular før 2007-valget

Før tomtekjøpet krevde en Madrid-advokat, som hadde påtatt seg å selge ei av tomtene, «svarte penger». Oslo betalte «honoraret» på drøyt 1,1 million kr. Advokaten behøvde ikke en gang å sende regning først.

«Døråpner» Svenssons rolle ble godt synlig da. Han ga råd til Oslo om hvordan betalinga kunne «ordnes», og påstod at hans private prosjekt ville være til hjelp:

«Siden Altea kommune [les:PP] har stor interesse av ungdomsboligene (som de sikkert ønsker å fordele innen kommunevalget i 2007), vil de være med på å finne smidige løsninger.»

Mens Alteas politikere ble klar over at ungdomsboligene bare var Svenssons tankespinn, var Oslo bystyre uvitende. Dokumentene ble først journalført i 2010, da Listhaug måtte bøye av for gjentatte innsynskrav.

Tilbød å avlaste spansk eldreomsorg

Arroganse i Altea og hemmelighold i Oslo har vært byråd Listhaugs oppskrift. Ett eksempel illustrerer dette:

Madrid-advokaten Carmen Sanz ble tidlig innleid tidlig. Høsten 2005 meldte hun til Oslo at Alteas varaordfører anbefalte henne å lage en beskrivelse som på en «pen måte» kunne gjøre Oslos prosjekt «attraktivt og interessant» for Altea.

Rapporten hun laga, inneholdt løfte om at Oslo i framtida vil avlaste spansk eldreomsorg når det gjelder utflytta skandinaver bosatt i Spania:

«Oslo byråd fant da ut at Altea-prosjektet kunne inkludere hjelpetjenester til de eldre nordmenn og/eller skandinaver som bor i området og som ikke ønsker å vende hjem til Norge når de trenger hjelp i dagliglivet. Oslo byråd er klar over de vanskelighetene håndteringen av dette assistansenivået vil påføre deres spanske kolleger.»

Byråd Listhaug, som overtok etter Eckbo i januar 2006, nevnte ikke dette løftet da byrådet la fram Altea-prosjektet for Oslo bystyre. I Altea-høringa spurte jeg derfor om løftene bare var «lokkemat» for Altea-politikerne. Byrådet trengte jo deres drahjelp for å få lov til å bygge på den ubebyggelige tomta.

Byråd Listhaug avfeide også dette spørsmålet med at «dette vet jeg ingenting om.»

Listhaugs brudd på plikten til å informere bystyret er også grove. Med journalføring i 2010 av 150 gamle, hemmeligholdte dokumenter, stiller hun i en særklasse blant byråder som har brutt loven.

En som ble advart så grundig og svikta så ofte, kan ikke gjemme seg bak ord om uvitenhet.

På trykk i VG 14. april 2010.

Lagt ut 12:10, 14. April 2010 og kategorisert under ukategorisert.

En kommentar to “Byråd Listhaug ble advart”

 1. Svein
  21:17, 14. April 2010

  Jeg snakker med Gud hver dag.

  Han har fortalt meg at jeg, i denne verden her paa jorden, er eneste mann med sinn.

  De andre mennene er altsaa en slags zombier. De kan snakke og skrive, men ikke hoere eller se. Og de har ingen foelelser. Og de tenker ikke heller. Men Gud styrer dem, og faar det til aa se ut som om de er ekte mennesker.

  Hilsen
  Svein
  (Ikke nazist)

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>