Erling Folkvord

Likeverdig liv – men ikke for alle?

Borgerstyrt personal assistent (BPA) er et frigjøringsverktøy for personer med nedsatt funksjonsevne. BPA betyr styring over eget liv. Den som har BPA, bestemmer hva hun skal ha hjelp til, når og hvor. Dette er ikke en sosial hjelpeordning. BPA handler om retten til et likeverdig liv både i hjemmet og ute i samfunnet. BPA kompenserer for en persons funksjonsnedsettelse, så langt dette er mulig. Rundt 3000 personer har BPA i dag.

Funksjonshemmedes organisasjoner har i årevis kjempet for lovfesting av BPA som en rettighet. I juni 2011 sa Stortinget i prinsippet ja, men med én viktig begrensing. Et enstemmig storting påla regjeringa å foreslå lovfesting av BPA «innenfor den samme økonomiske ramme som gjelder i dag.»

Uvanlige begrensinger må til for å oppfylle Stortingets krav. Her er ett eksempel fra regjeringas høringsutkast: «Retten gjelder personer under 67 år.» Når du blir 67, skal du miste retten til et likeverdig liv. Jeg har snakka med flere av de som stemte for at den nye retten ikke skal koste noe. Akkurat nå liker de ikke å bli påmint om dette.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sier lovforslaget er i strid med FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Etter valget skal Stortinget vedta ny lov.

Erling Folkvord, Rødts stortingskandidat i Hedmark

(Til Østlendingen 16. august)

Lagt ut 21:03, 26. August 2013 og kategorisert under Rødt i Hedmark.

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>