Erling Folkvord

Arkiv for afghanistan-kategorien

Et valg mellom krig og fred

1 Comment »

september 13th, 2009 Posted 10:32

- Tro det eller ei – jeg kommer til å stemme Rødt! Slik svarte forsvarsanalytiker John Berg, da Klassekampen i siste utgave før valget spurte han hva han stemmer og hvorfor.

Joint Strike Fighter

Hele svaret fra John Berg var slik: «Jeg har en klar preferanse for Venstre, men jeg pleier ofte å stemme taktisk og basert på sak. Den brennhete saken for meg i dette valget er kampflysaken, og tro det eller ei; jeg kommer til å stemme Rødt».

For noen dager siden publiserte Ny Tid en artikkel om det omdebatterte kjøpet av amerikanske JSF-kampfly, som vil koste Norge 24 milliarder mer enn antatt. Den kjente antikrigsaktivisten Fredrik S. Heffermehl har kommentert artikkelen på epostlista til kampanjen Nei til nye NATO. Der skrev Heffermehl blant annet: «Folkvord, Rødt-kandidat i Oslo, vil sette søkelyset på de metodene regjeringen brukte for å få plassert jagerflykontrakten i USA. Denne artikkelen i Ny Tid minner oss om «den brede enigheten i forsvars- og sikkerhetspolitikken» og behovet vi som er uenige har for en «bikkje i bakken».

Samme Fredrik S. Heffermehl hadde dette lille innlegget på trykk i Dagbladet i dag 13. september:

Norge i valg – og i krig

En ung norsk kvinne har stått frem i media og fortalt at hun hadde fienden på kornet, fikk ordren «Ild!», trakk i avtrekkeren … og avsluttet livet for et tjuetalls medmennesker.

På vegne av deg og meg, det er det norske folk gjennom Stortinget som har sendt styrkene til Afghanistan for «å gjøre denne jobben». Vi skal nå velge nytt Storting, men hva har vi å velge mellom? Hvilket parti er klart mot krig og vil legge opp en grunnleggende annerledes politikk (slik Nobel ville med sin fredspris som nå snart igjen skal utdeles)?

Hvor mange spør hvordan Norge er havnet i Afghanistan? Vi er trukket lenger og lenger inn i en hengemyr som startet med USAs folkerettstridige angrep, som i neste omgang presset FN inn i tiltak for å opprette fred og sikkerhet. Med 11.9 2001 fikk USA et påskudd, men USA hadde planlagt angrepet i flere år før, en sannhet man i norske storaviser bare har kunnet lese i Stavanger Aftenblad (aftenbladet.no, søk: 649375). Og forut for det ligger en lang historie med amerikanske maktintriger i regionen.

Norge gikk med humanitær begrunnelse inn i det som er blitt mer og mer krig. Innser de hva de er med på de som uten reservasjoner stiller opp for USA?

Fredrik S. Heffermehl, Oslo

John Berg og Fredrik S. Heffermehl er personer som har vunnet bred tillit ut fra mangeårig arbeid og engasjement på svært ulike saksfelter. Deres kommentarer foran valget sier mye om det demokratiske underskuddet som preger det nåværende Stortinget. Jeg håper mange ser at denne situasjonen gir noen ekstra grunner til å bruke Rødts stemmeseddel i morgen.

Ny Tid: Vil granske flykjøp


Forsvarssjefen beklager overfor Rødt

3 Comments »

september 10th, 2009 Posted 02:53

Før Per Gunnar Skotåm og jeg reiste til Afghanistan 26. juli på vegne av Rødt, nedla statssekretær Espen Barth Eide et absolutt forbud mot at vi skulle få treffe noen av de norske styrkene i Afghanistan. Like før hjemkomst påstod kontingentsjefen for de norske styrkene, oberst Ole-Asbjørn Fauske, at vi fikk tilbud om å besøke norske soldater i byen Mazar-i-Sharif og at vi avslo. Nå beklager forsvarssjefen oberst Fauskes uriktige anklager.

Forsvarssjef Diesen
BEKLAGER LØGNANKLAGE: Forsvarssjef Sverre Diesen beklager nå oberst Fauskes anklager om at Erling Folkvord snakket usant. Foto: Wikipedia.

Avslaget fra statssekretær Barth Eide er datert 20. juli.

Aftenposten.no skrev om dette avslaget torsdag 6. august, like før vi kom tilbake til Norge. Da gikk oberst Fauske, sjefen for de fleste norske soldatene i Afghanistan, ut og beskyldte meg for å lyve. Oberst Fauskes beskyldning ble presentert i Aftenposten.no torsdag 6. august:

«Erling Folkvord snakker ikke sant – på norsk heter det å lyve, sier han i en e-post til Aftenposten.no. Fauske sier at Folkvord ble gitt muligheten til å besøke norske soldater i byen Mazar-i-Sharif, men at han avslo dette tilbudet».

Hele saken: «Erling Folkvord snakker ikke sant – på norsk heter det å lyve»

Dagen etter gjentok oberst Fauske denne påstanden med litt ulike ord i to direktesendte radioprogrammer. Lørdag 8. august stod han fast på sin versjon i en direktesendt TV-debatt på TV2.
Disse påstandene fra oberst Fauske har ingen rot i virkeligheten. Partileder Torstein Dahle sendte brev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Sverre Diesen mandag 10. august og krevde at oberst Fauske skulle beklage påstanden hvis han ikke kunne dokumentere at Rødt hadde mottatt et tilbud om å få besøke de norske styrkene. Dahle skrev bl.a.:

«Spredning av usanne løgnbeskyldninger forsøpler en viktig politisk debatt. Vi tror ikke verken oberst Fauske selv eller Forsvaret er tjent med at en offiser med så høy rang opptrer slik. Hvis oberst Fauske ikke kan legge fram bevis for at et slikt tilbud er framsatt til og avvist av Rødt, krever vi at han offentlig ber om unnskyldning. Vi ber om svar på dette brevet fra hver av de tre mottakerne. På grunn av beskyldningens alvorlighetsgrad ber vi om raskt svar».

Sein beklagelse

Så gikk ukene uten noe svar fra forsvarsminister eller forsvarssjef. Helt til i dag. Forsvarssjef Sverre Diesen skriver nå i brev til Torstein Dahle at han: «beklager at oberst Fauske kom til å uttrykke seg slik han gjorde». Jeg har i dag mottatt en udatert kopi av svarbrevet til Torstein Dahle fra forsvarsministerens kontor etter at jeg i går kveld møtte statssekretær Espen Barth Eide og etterlyste svar på Torstein Dahles brev fra 10. august.

Beklagelse
FAKSIMILE: Kopi av brevet fra forsvarssjefen til Rødt.

Den uforbeholdne unnskyldninga fra forsvarssjef Sverre Diesen er grei. Han gjør rede for hva han mener er årsaken til Fauske kom med en usann påstand. Når han så beklager uten noe forbehold, syns jeg den sida av saken er avslutta. Det som ikke er greit, er at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lot det gå en hel måned før vi fikk svar. Det tok jo ikke mer enn fem minutter å finne ut av Fauskes påstand var usann. Hvorfor har hun da ventet så lenge?

Dette har ført til at løgnbeskyldninga mot meg har blitt hengende i lufta. Jeg har i denne måneden fått utallige henvendelser fra personer som har trodd at det var noe i oberst Fauskes påstand. For meg ser det ut som forsvarsministeren har ønska at den usanne løgnbeskyldningen mot meg skulle forbli hengende uavklart i lufta så lenge som mulig. Jeg mener dette er en uryddig metode som en statsråd burde holde seg for god til å bruke.

Aftenposten: Forsvaret beklager at oberst anklaget Folkvord for løgn

Frifagbevgelse.no: Folkvord fikk unnskyldning


Nedslående forsvarsdebatt og hyggelig meningsmåling

1 Comment »

september 10th, 2009 Posted 11:10

Elin Volder Rutle, Torstein Dahle og jeg begynte onsdagen med å invitere til pressefrokost for å legge fram ti av de forslagene Rødt kommer til å fremme på Stortinget denne høsten. Deretter fulgte en nedslående forsvarsdebatt og til slutt en svært hyggelig nyhet.

Pressefrokost

Rødt la onsdag morgen fram ti viktige forslag vi skal stille på Stortinget etter valget. En slik utsortering av ti saker, blir alltid misvisende. At kampen for å bevare uførepensjonen er blant det viktigste, er det likevel ikke særlig tvil om. Uførepensjonsutvalgets innstilling som ingen stortingskandidat fra Ap er villig til å ta avstand fra, er jo det mest usosiale reformforslaget som er blitt lagt fram i Norge etter 1945.

Men vi må ha flere enn ti punkter viss vi skal gi et dekkende bilde av det Rødt kommer til å stå for på Stortinget. La meg bare nevne en sak som ikke ble med blant de ti: Kampen mot sosial dumping! Jeg håper faglige tillitsvalgte vil bruke Rødts kommende stortingsgruppe som medspiller og hjelpe oss med å formulere gode forslag som kan utfordre regjeringa der den i dag svikter i kampen mot sosial dumping.

Avisene på torsdag vil forhåpentligvis fortelle hvordan journalister oppfatta oss. NTB, Dagens Næringsliv, Klassekampen og Bergens Tidende var blant de som møtte opp.

Seinere på dagens var jeg på forsvarsdebatt på Litteraturhuset. Der har Forsvaret nå i noen dager hatt et multimedishow gående. Titelen er «Våre demokratiske krigere». Dette er en offensiv for å vinne folkelig oppslutning om krigføringa i Afghanistan. Jeg syns det beste svaret på dette, kom fra det afghanske parlamentsmedlemmer Malalai Joya. I intervju i Klassekampen onsdag sa hun klart i fra hva hun mener om de «demokratiske krigerne» fra NATO:

«Hvis dere trakk soldatene ut, ville det bli lettere å slåss mot demokratiets fiender. Som det er nå, bidrar dere til å holde en korrupt mafia av fundamentalister, krigsforbrytere og narkobaroner ved makten. […] Dere fører en helt feilslått politikk i landet mitt. Fundamentalistene, krigsherrene og narkobaronene har aldri hatt så stor makt som i dag».

Men dette gjorde ikke inntrykk på forsvarspolitikerne fra de andre partiene. SVs Heikki Holmås var riktig nok enig med Rødt i at Norge ikke bør fortsette krigen i Afghanistan, men han svarte samtidig et klart og tydelig nei da jeg spurte om han kan garantere at SV i Stortinget etter valget vil stemme for Rødts forslag om å hente heim de norske soldatene.

ABC Nyheters referat fra møtet: SV og Rødt krangler om Afghanistan

Da var det hyggeligere å lese om gårsdagens Oslomåling i Aften. Tre av ti Oslo-velgere syns det er viktig at jeg blir valgt inn på Stortinget. Når det videre er 4 % som sier det er svært sannsynlig at de stemmer Rødt og tre prosent som sier det er ganske sannsynlig, betyr det at en plass på Stortingets Oslo-benk er innen rekkevidde. Rødt må ha drøyt 4,1 % av stemmene for å ta det siste mandatet i Oslo. De fem neste dagene blir avgjørende.

VG: Rødt på vippen garantist for rødgrønn regjering

NRK: Vil ikke være dørmatte på Stortinget

Nettavisen: Vil fjerne statsstøtten til Human Rights Service


- Hent soldatene hjem!

2 Comments »

august 13th, 2009 Posted 01:15

Siden jeg kom heim fra Afghanistan har jeg vært på to valgmøter der jeg har møtte SVs stortingsrepresentant Akthar Chaudry. Begge ganger sa han: «Vi skal hente våre soldater hjem fra Afghanistan». Men han svarte ikke da jeg spurte om SV i det nyvalgte Stortinget vil stemme for Rødts forslag om å gjennomføre dette i praksis.

ISAF

Det er også vel kjent at nye krigsbevilgninger er en del av det budsjettforslaget finansminister Kristin Halvorsen (SV) forbereder for 2010. Derfor har jeg i dag gjentatt spørsmålet om SV vil stemme for Rødts forslag i Dagsavisen. Jeg regner med at SVs mann i Forsvarskomiteen er den rette til å gi et klart svar.

Dagsavisen: Hent norske soldater hjem

Posted in afghanistan, valg

Oberst Ole-Asbjørn Fauske bløffer om «tilbud» til Erling Folkvord og Rødt.

7 Comments »

august 8th, 2009 Posted 04:44

Rødt mottok 3. juli et avslag på søknaden om å få besøke norske styrker under mitt og Per Gunnar Skotåms besøk i Afghanistan. Avslaget var skrevet av en seniorrådgiver i Forsvarsdepartementets sikkerhetsseksjon. Vi ble samtidig tilbudt å møte kontingentsjefen i ambassaden i Kabul, noe vi sjølsagt takka ja til.

Rødt anka avslaget på å møte de norske soldatene til forsvarsminister Strøm-Erichsen. Anken er datert 13. juli. For oss var det viktig å møte soldatene og høre deres erfaringer og synspunkter, på samme måte som vi brukte afghanistanbesøket til å snakke med blant annet generaler i den nasjonale afghanske hæren, afghanske fotfolk i uniform og amerikanske ISAF-soldater. Da var det ingen som la ned forbud mot at vi snakka med hverandre.

20. juli svarer statssekretær Espen Barth-Eide på statsrådens vegne at han «opprettholder avslaget om besøk til norske styrker i Afghanistan i perioden 27. juli – 6. august». Besøksnektinga er absolutt, og åpner ikke for noen unntak.

Faksimile
DOKUMENTASJON: Denne faksimilen av brevet fra statssekretær Espen Barth-Eide viser at Rødt ble nekta å møte de norske soldatene.

Til tross for at statssekretæren har avgjort saka med dette endelige avslaget, har oberst Ole-Asbjørn Fauske hevda at jeg lyver og at Rødt ble tilbudt å møte de norske styrkene i byen Mazar-e Sharif, og at Rødt avslo dette.

– Erling Folkvord snakker ikke sant – på norsk heter det å lyve, sier Fauske i en e-post til aftenposten.no torsdag 6. august.

Aftenposten: Fikk ikke møte norske soldater og Erling Folkvord snakker ikke sant

Jeg har i løpet av fredag 6. og lørdag 7. august møtt Fauske i flere radio- og TV-kanaler uten at han har lagt fram det tilbudet han sier Forsvarets ledelse har gitt til Rødt. Ingen på Rødts kontor har mottatt det tilbudet Fauske snakker om. Dermed er det heller ingen fra Rødt som har avslått et slikt tilbud.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at oberst Fauske bløffer. Hvorfor han bløffer har jeg vanskelig for å forstå.

Update: Oberst Fauske stiller til nettmøte hos dagbladet.no 10. august kl. 12.00.

Noen presseklipp

No Comments »

august 8th, 2009 Posted 02:53

Besøket mitt i Afghanistan har ført til ny debatt rundt Norges bidrag til krigen i Afghanistan. Det er jeg svært glad for. Her følger linker til noen presseoppslag om turen og om Afghanistans framtid.

Nrk Nett-tv: Dagsnytt 18 (Jeg er med fra 19 minutter ut i sendinga.)

Nrk Nett-tv: Dagsrevyen

TV2 Nett-tv: Sommertid (For dem som abonnerer på Sumo.)

Aftenposten: Fikk ikke møte norske soldater

Nrk Utenriks: Regjeringa fører folk bak lyset

Dagsavisen: Obamas velgere vil vekk herfra

Posted in afghanistan

Siste blogg fra Afghanistan: Lærdommer

16 Comments »

august 7th, 2009 Posted 12:24

Jeg skriver dette mens jeg er på veg hjem. Et par begivenhetsrike uker har gitt sterke opplevelser og inntrykk, og jeg vil gjerne formidle noe av det. Jeg forstår mer enn jeg gjorde før jeg dro. Men jeg skjønner også at jeg veit svært lite. For utlendinger er det ikke lett å begripe hvordan konflikter oppstår og håndteres i det afghanske klanssamfunnet.

Bakgrunnen for krigen

For stormakter er kontroll med Afghanistan en nøkkel til makt i Asia. England prøvde tre ganger å erobre landet og led sitt siste nederlag i april 1919.

Sovjetunionen rykka inn i romjula 1979. Da deres nederlag var et faktum ti år seinere, etterlot Sovjet seg et Afghanistan der USA allerede var sterkt inne. USA forsynte mujahedingruppene som tvang den sovjetiske hæren ut med våpen.

En afghaner vi møtte, sa det slik:

– USA blåste opp mujahedin som en ballong. Etterpå trengte de ei nål til å stikke hull på den. Da finansierte USA og deres allierte Taliban. Nå trenger USA ei nål til å stikke hull på Taliban.

Det amerikanske forsøket på å kontrollere Afghanistan har foreløpig betydd blodig krig i nesten åtte år. President Obama sender nå flere soldater, akkurat slik Gorbatsjov gjorde da han overtok makta i Moskva.

Jeg mener at et land som har vært herja og ødelagt av stormaktskrig i 30 år, ikke trenger enda mer av det samme. Militær stormaktsinnblanding er feil medisin.

ISAF
Foto: Per Gunnar Skotåm.

Flere og flere sivile drepes

Ulykkeligvis har Norge blitt med på fortsettelseskrigen etter USAs folkerettsstridige angrep på Afghanistan 7. oktober 2001. I følge FN-kontoret i Kabul (UNAMA) ble 2 118 sivile drept i krigshandlinger i 2008. Det er 50 prosent flere enn året før. FN gir NATO-styrkene ansvaret for 825 av disse drapene på sivile.

De fleste av de norske soldatene var lenge i et fredelig område. De har oppført seg slik at de har et bedre omdømme enn for eksempel amerikanerne. Norges hemmelige spesialstyrker har hele tida spilt en annen og mer sentral rolle i krigen. De har plukka ut mange av de amerikanske bombemåla.

Tross disse virkelige forskjellene, skal vi være klar over at fattigfolk på landsbygda ikke holder orden på at ISAF består av soldater fra om lag 40 land. For dem er vi alle amerikanere.

Norske soldater drepte en afghansk småbarnfar på motorsykkel samme dag som Per Gunnar Skotåm jeg reiste til Afghanistan. Så langt mener jeg vi kan slå fast at det ikke finnes tvil om at han var sivil og uskyldig. Drapet beklages av alle, fra de involverte soldatene og til forsvarsministeren.
Forsvarsministeren har imidlertid slått fast at soldatene fulgte ordre og gjeldende engasjementsregler. Alt som ble gjort, var i henhold til reglene. Likevel ble en uskyldig mann drept. Det er et paradoks at sjøl når alt gjøres rett i følge forsvarsministeren, går det galt og en uskyldig drepes.

For å unngå gjentagelser av denne tragedien finnes det bare ett effektivt tiltak: Hent soldatene hjem.

Er det noen som fortjener støtte?

Ethvert folk har rett til å forsvare seg mot utenlandske erobringsforsøk. Jeg mener derfor at de som slåss mot de utenlandske styrkene i Afghanistan fører, en legitim kamp, selv om det ellers er lite jeg er enig med dem i.

Når ISAF-soldatene som lever i sine vel befestede PRT-er, beveger seg ut av leiren, blir de beskutt av flere forskjellige grupper. Narkobaroner skyter for å opprettholde narkotikarutene. Andre kriminelle som våpensmuglere bruker også våpenmakt. ISAF kommer også i krig med den ene aller andre parten i klanskonflikter. Det skjer blant annet når den ene parten i en slik lokal konflikt tipser NATO om at den ene eller andre i nabolandsbyen «er Taliban».

Flyktninger
Foto: Per Gunnar Skotåm.

Jeg oppfatter ikke Taliban som en bevegelse som kjemper for Afganistans frihet. Den harde kjerna i Taliban er mot det meste. De bruker bestialske metoder som ikke har noen dekning i rimelig tolkning av Islam. Det er vanskelig å få greie på hva de egentlig står for.

Etter mitt syn bruker Pakistan i stor grad Taliban som stråmenn eller stedfortredere. Den pakistanske militæretterretninga ISI bruker en del indoktrinerte krigere fra andre land og mange afghanske ungdommer til å føre krig på afghansk jord mot det regimet som USA fikk på plass i Kabul etter invasjonen for snart åtte år sia.

Om de som har makta i Pakistan, skal føre krig mot USA, hadde det vært ryddigere om de gjorde det med egne soldater og sa rett ut hva krigen handler om. I stedet for å bruke Afghanistan som slagmark.

Hvorfor fører USA og Norge krig i Afghanistan?

Afghanistan har aldri gjort noe mot Norge som gir oss grunn til å sende soldater dit. Det var ikke en eneste afghaner blant dem som kapret fly og fløy de inn i ulike bygninger i USA 11. september 2001. Det var heller ingen afghanske deltakere i de tidligere terroraksjonene mot amerikanske skip og ambassader.

USA sa at krigen i 2001 handla om å drepe eller ta til fange Osama Bin Laden og Taliban-lederen Mulla Omar. De sier ingenting om det nå. Jeg traff personer som hevdet de veit hvor Bin Laden er, og at også USA veit det.

Det bør ikke være så overraskende at når man reiser halve jorda rundt og begynner å skyte på folk som aldri har gjort oss noe, så vil noen skyte tilbake.

Norge kan snu og spille en positiv rolle

Det Afghanistan trenger, er slutt på stormaktsinnblandinga og slutt på krigen. Norge kan ikke stoppe USA, men vi kan spille en positiv rolle ved å trekke ut de norske soldatene og i stedet bruke pengene på å støtte sivile utviklingstiltak. Et slikt tiltak fra lille Norge, kan forkorte krigen ved at det oppmuntrer og styrker krigsmotstanden i de NATO-landa som er militært viktige.

Mange av dem vi møtte, sa at det vil være veldig bra om de delene av Afghanistan der det ikke er krig, får hjelp så fattigfolkets levekår raskt kan bli forbedra. En slik utvikling i de fredelige delene av landet, vil også tjene som eksempel og kan være med på å bygge opp et folkelig press mot klansledere og krigsherrer som i sine områder fører krig for egne særinteresser, og på lokalbefolkningas bekostning.

Jeg fikk inntrykk av at også erfarne norske offiserer har sansen for dette resonnementet. Afghanske militære sa helt åpent at dette vil være fornuftig.

Ei nyutdanna jordmor er mer verdt enn 50 soldater

Afghanistan har verdens nest høyeste spedbarndødelighet. Ved den toårige jordmorutdanninga på det offentlige sjukehuset i Jalalabad, finansierer Norge utdanning av 20 nye jordmødre hvert år. Det koster 686 000 kroner i året. Jordmødre gir liv. Flere nyfødte lever opp. Færre kvinner dør i barsel. Utdanna jordmødre blir ei ny yrkesgruppe med kvinner som har egen inntekt. De blir eksempler og en ny type rollemodeller for unge medsøstre.

Jormødre
Foto: Per Gunnar Skotåm.

Det finnes flere norske suksessprosjekter i Afghanistan som trenger kraftig opptrapping. Samtidig må de norske soldatene hentes hjem før enda flere av dem har uskyldige afghaneres liv på samvittigheta. For dem som blir slitende med krigstraumer, hjelper det ikke så mye at forsvarsminister Strøm-Erichsen sa at det de gjorde var riktig.

Erling Folkvord
Kabul/Oslo 7. August 2009

Dag 11: Hos bokhandleren i Kabul

No Comments »

august 7th, 2009 Posted 11:10

Det går nesten ikke an å være norsk i Kabul uten å hilse på den nå legendariske «bokhandleren i Kabul». Også vi måtte innom den imponerende bohandelen.

Bokhandleren i Kabul
BOKHANDLEREN I KABUL: Erling Folkvord sammen med bokhandler Shah Muhammad Rais. Foto: Per Gunnar Skotåm.

Nå har jeg bare én dag igjen av det første Afghanistanbesøket mitt. For Per Gunnar Skotåm er det annerledes. Han har vært her fire ganger før og har til sammen oppholdt seg et år i landet.

Vi starta gårsdagen med å kjøre opp på det lille byfjellet midt på høgsletta hvor millionbyen Kabul etter hvert har spredd seg lenger og lenger. I ytterkant av sletta er byen omgitt av virkelige fjell. Flere steder har byen bokstavelig talt klatra oppover skråningen mot fjellet. Det sies at de fattigste bor øverst, der det er lengst veg for å hente vann.

Bak fjellene bortafor Kabul flyplass, ligger Bagram. Sovjetunionen bygde den basen. Nå har det i mange år vært amerikanernes hovedbase med den berykta interneringsleiren. Mange afghanske fanger har blitt mishandla der.

Kjentmannen fra Afghanistankomiteen ga oss en flott start på dagen. Han pekte og fortalte mens vi befant oss på det lille byfjellet og småungene leika rundt oss med drager i ulike farger og fasonger.

Til slutt var vi bortom friluftsbassenget som ble bygd under den sovjetiske okkupasjonen. Med stupetårn i ulike høyder så det flott ut. Det eneste som mangla var vann. Akkurat samme situasjon som i en rekke norske kommuner, tross Arbeiderpartiets «vi skal fylle opp»-løfter for fire år sia. Jeg veit ikke om president Karzai har kommet med liknende løfter.

Bokhandleren

Det går nesten ikke an å være norsk på besøk i Kabul uten å stikke innom hos bokhandler Shah Muhammad Rais. For noen år sia ble han sjofelt behandla av en norsk journalist som han hadde vist stor tillit og invitert inn i familiens private sfære. Jeg syntes det var naturlig å hilse på han og si at jeg som nordmann beklager den dårlige behandlinga.

For øvrig har han et bredt tilbud av Afghanistan-litteratur. Per Gunnar ble stående lenge og dypt konsentrert framfor den første hylla til venstre innafor døra. Her er det utallige titler blant annet fra India, bøker som ikke er tilgjengelig i Norge. Den som skal skaffe seg bred orientering om Afghanistan, bør gå hit. Så får det heller stå sin prøve at utsalgsprisene dessverre er like høye som i Norge.

Etter at han hadde signert sin egen bok til Per Gunnar, la bokhandleren bøkene i en miljøriktig bærepose av papir.

– Vi har slutta med plastposer for lenge siden, sa Shah Muhammad Rais.

– Det får klare seg at de utenlandske soldatene hver dag etterlater seg en halv million plastflasker og annen engangsemballasje.

Offentlig etterforskningsrapporter

Jeg har lyst til å fortelle om et annet spennende besøk vi rakk på turens siste dag. Hos Ahmad Zia Langari i Afghanistans uavhengige menneskerettsorganisasjon fikk vi mye relevant dokumentasjon. Rapportene viser hvordan både de som fører krig mot regjeringa og de utenlandske styrkene begikk dødelige overgrep i 2008. Årsrapportene er trist og tung lesning. De som ønsker å tro at det finnes én part i denne krigen som ikke dreper sivile, bør ikke lese rapportene.

Afghansk lov krever at etterforskingsrapportene etter at sivile er blitt drept i krigshandlinger, skal gjøres tilgjengelig for befolkninga. Før de offentliggjøres skal de oversettes både til dari og pashtu.

Jeg både gleder og gruer meg til den siste dagen i Afghanistan. Jeg har blitt glad i dette landet på en helt annen måte enn før.

Erling Folkvord
Kabul 6. august 2009

– Kom heller hit, Stein Erik Hagen!

20 Comments »

august 6th, 2009 Posted 03:23

Åpent brev til Stein Erik Hagen:

Kjære Stein Erik! I løpet av mitt opphold i Afghanistan har jeg gjennom norske nettaviser at du fortsatt er en både gavmild og samfunnsbevisst borger. Du viser at du gjerne åpner lommeboka for gode formål.

På grunn av det stadig hårdere skattetrykket i Norge har du bistått dine barn med bosetting i Sveits. Ettersom de unge eier storparten av aksjene i familekonsernet, må en forvente at dette får en hyggelig innvirkning på det samlede nettoresultatet for dere som er eiere. Selv om dere samtidig blir belastet med både flyttekostnader og flere flyreiser for å holde familien samlet.

Jeg vil be deg tenke en gang til. Kom heller hit til Kabul i Afghanistan. Her vil dere ikke bli plaget av tyngende skatter. Holder du deg i Kabul, blir du heller ikke forulempet av Talibans skatteinnkrevere. De kan nemlig være mer enn plagsomme for de som tjener lite rundt omkring på landsbygda og i småbyene.

Afghanistan har massevis av uløste oppgaver. Det er mange frivillige organisasjoner som gjør et strålende arbeid for befolkninga. Flere av dem arbeider så bra at selv dine argeste kritikere i Norge vil måtte si at slik innsats er bra. Men de mangler penger. Her vil din velgjørenhet kunne gi stor uttelling.

Om du revurderer flyttinga av deler av familien til Sveits og i stedet lar dem komme hit som skatteflyktninger, står det dere helt fritt å velge bosted. For den som har penger nok er det ikke mange plagsomme restriksjoner i dagens Kabul.

Andre flyktninger, som ikke har reist så langt som dere må gjør, bor i teltleirer i Kabuls utkanter:

Flyktningleir
Foto: Per Gunnar Skotåm.

De bedrestilte i Afghanistans hovedstad har boliger som tåler både sommervarmen og vinterkulda vesentlig bedre, slik som i dette hyggelige området like ved hovedkvarteret til Afghanistans aller første private TV-kanal. Den ble i sin tid opprettet av krigsherren Rashid Dostum. Du husker kanskje at han var en effektiv kriger for den sovjetiske okkupasjonsmakta på 1980-tallet. Men vi behøver ikke snakke om det nå.

På valgplakater her i Kabul ser vi stadig Rashid Dostums blide ansikt ved siden av president Hamid Karzai. De to opererer nå i gjensidig forståelse og på lag med de vestlige koalisjonsstyrkene.

Kom hit, så vil du raskt finne nye venner!

Vennlig hilsen
Erling Folkvord, tidligere medlem av Stortingets finanskomité
Kabul 4. august 2009

Posted in afghanistan, valg

Dag 10: Parlamentarikeren som ikke har vært hjemme på fire år

3 Comments »

august 5th, 2009 Posted 10:32

Etter at vi de siste ni dagene har erfart at også utlendinger som hører på lokale kjentfolks råd, kan ferdes noenlunde trygt i gatene i to av Afghanistans største byer, fikk jeg en del nytt å tenke på i går.

Gatelangs
Foto: Per Gunnar Skotåm.

De 6-7 rakettene som slo ned i Kabul på slutten av natta, var ei påminning om at avstanden er kort fra trygghet til utrygghet. Du skal ikke være på feil sted til feil tid. Gårsdagens sjølmordsaksjon i den sørlige Zabul-provinsen tok 5 liv. Fire var like sivile som motorsyklisten norske soldater drepte forrige lørdag. Morgennyhetene i dag forteller at én ble drept i naboprovinsen Helmand, mens Taliban drepte en politimann i nord. Guvernøren i Wardakprovinsen kom uskadd fra ei vegbombesprenging.

På ettermiddagen møtte Per-Gunnar Skotåm og jeg en av de som fram til 1989 kjempa mot den sovjetiske okkupasjonen. Nå er han medlem av parlamentet. Per Gunnar ble kjent med han allerede i 1986, i startfasen på Afghanistanskomiteens hjelpearbeid. For han ble det gjensyn med en venn han ikke hadde sett på 18 år.

Mujahedinlederen var høyt verdsatt av befolkninga. Per Gunnar forteller at det i denne kommandantens område ikke forekom privat plyndring av våpen og utstyr som mujahedin erobra fra den sovjetiske hæren. Alt ble tatt vare på for å bli brukt på organisert vis.

Norsk støtte var ikke våpen

Mujahedinkommandanten som er blitt parlamentariker, møtte oss i utkanten av Kabul i kveldinga. Dagen hadde han brukt til å drive valgkamp for president Karzai, sammen med presidenten. Jeg lurte på hvorfor en av Karzais støttespillere hadde tid for oss, midt i den mest hektiske valgkampen.

Jeg skjønte det i løpet av samtalen: De første helseteamene som var her fra Afghanistankomiteen satte uutslettelige spor . Den erfarne kommandanten som med våpen hadde forsvart Afghanistan mot sovjetiske okkupanter, framheva at Norge den gangen hadde støtta dem på avgjørende vis og med helt andre ting enn våpen.

Da vi i stod ute blant rosebuskene i hagen hans ga han hver av oss ei varm omfavning til farvel. Mens fullmånen kom seg over kanten på byfjellet ved Kabul, sa han det slik, mujahedinkommandanten som også har vært viseguvernør før han ble parlamentariker:

- Jeg kommer aldri til å glemme menneskene som kom fra Norge for å hjelpe oss. De reiste halvvegs rundt jordkloden. De stelte sårene våre, vaksinerte ungene våre og hjalp til å få i gang skolegang for dem. De var sammen med oss i vår aller vanskeligste tid. Det gjorde et voldsomt inntrykk. Jeg kommer til å huske det så lenge jeg lever.

Taliban har de siste åra angrepet flere utenlandske utviklingsprosjekter i dette området. Men Afghanistankomiteens tiltak har fått være i fred. Afghanistankomiteen har fortsatt så høy status blant befolkninga at Taliban har latt dem være i fred.

Erling Folkvord
Kabul 5. august 2009

Posted in afghanistan