Erling Folkvord

Arkiv for valg-kategorien

Åpent møte: Kan korrupsjonen bekjempes?

No Comments »

juni 22nd, 2011 Posted 05:40

Rødt Oslo inviterer til åpent møte i anledning min nye bok Vår korrupte hovedstad.

Panelet vil diskutere hvordan korrupsjonen foregår i Norge, hvem som tar regninga når korrupte aktører tar seg til rette og sist men ikke minst – hvordan kan vi bekjempe korrupsjonen?

I panelet:
• Erling Folkvord, bystyrerepresentant for Rødt.
• Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge.
• Halldor Hustadnes, journalist i Dagbladet.
• Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Møteleder: Bjørnar Moxnes, Rødts 1. kandidat i Oslo.
Sted: Litteraturhuset, Nedjma-salen.
Tid: Torsdag 30. juni kl. 18.00.

KJØP BOKA:
Vår korrupte hovedstad er et dypdykk ned i en ukultur der maktelite og rikfolk i Oslo tar seg til rette, mens fellesskapet betaler. Her presenteres en rekke eksempler, der navngitte politikere på kommunalt toppnivå har gitt næringsdrivende fordeler på måter som til tider ligger godt over grensa til det ulovlige. Boka slippes 27. juni og kan kjøpes i forlagets nettbutikk på www.spartacus.no

Sylvi Listhaug bør vurdere sin stilling

5 Comments »

september 14th, 2009 Posted 11:22

Altea-skandalen ruller videre. Eldrebyråd Sylvi Listhaug (FrP) bør vurdere sin stilling – før andre gjør det for henne.

Sylvi Listahug
MÅ GÅ? FrP-byråd Sylvi Listhaug viser ingen vilje til å rydde opp i skandalen som har kosta Oslos skattebetalere over 23 millioner kroner.

VG offentliggjør i dag (side 14) nye opplysninger om at Oslo kommune betalte ut nær en halv million kroner til en «byggeleder» mens han konkurrerte om å vinne Oslo kommunes anbudskonkurranse om prosjekt- og byggeledelse på det som skulle blitt et kommunalt sykehjem i den spanske småbyen Altea.
Utbetalingene foregikk fra desember 2005 til kontrakten ble tildelt 27. mars 2006. Sylvi Listhaug overtok som byråd 18. Januar 2006. Og pengestrømmene fortsatte etterpå. Til sammen fikk Magnus Dahlberg og hans medarbeidere utbetalt 5,7 millioner kroner for «byggeledelse» uten at et spadetak ble tatt eller en spiker ble slått inn.

De nye opplysningene som VG legger fram i dag viser klare brudd på kommunens regler om hvordan anskaffelser skal foregå. Når Magnus Dahlberg i tillegg ble påspandert flyreise for to fra Spania til Oslo og opphold på Continental, et av Oslos dyreste hoteller, framstår dette som helt uakseptabelt.

Rødts egne undersøkelser i Spania viser at den heldige byggelederens spanske selskap, først ble lovlig registrert i foretaksregisteret to måneder etter at han hadde fått kontrakten tildelt.

Altea
TOMTA I ALTEA: Slik ser det ut på tomta der det skulle stått et sykehjem Oslos skattebetalere har betalt over 23 millioner kroner for.

Byråd Listhaug feilinformerte bystyret da hun 10. juni i år opplyste at selskapet var opprettet før de fikk kontrakten. Hun skrev at «Disse to hadde etablert et eget selskap under navnet Axla SL og vant anbudskonkurransen om prosjekt- og byggeledelsen». Selskapets navn da det omsider ble registrert, var ARTFUL XL APARTMENT CONSULTING SL. Det er nå under konkursbehandling.

I stedet for å rydde opp i uregelmessigheter som allerede var i gang da Sylvi Listhaug 18. januar 2006 rykket opp og overtok byrådsvervet etter partifelle Margaret Eckbo, har hun gjort sitt beste for å dekke over det som får et stadig klarere preg av økonomisk kriminalitet.

Dette kommer i tillegg til at byråd Listhaug har brukt opp alle de 19 millionene Oslo fikk i oppstarttilskudd for å bygge sykehjem i Spania, uten at noe er blitt bygd. Staten har derfor krevd pengene betalt tilbake.

Dette er så alvorlige forsømmelser at byråd Listhaug nå bør vurdere sin egen stilling. Hun bør gi bystyret og byens befolkning klar beskjed om hun mener hun fortsatt er egnet til å sitte med det øverste politiske ansvar for å lede Oslos eldreomsorg.

Les mer om sykehjemsskandalen:

NRK Østlandssendingen: - Dette bør bli en kriminalsak

Østkantavisa: En advarsel til Oslos innbyggere

Nettavisen: - Galskap å bare gå videre

Nettavisen: - Trist at vi ikke har fått det til

TV2 Nyhetene: Skylder på korrupsjon

TV2 Nyhetene: Krever åpen høring om Spania-sykehjem

Dagsavisen - Illojalt av Folkvord

TV2 Nyhetene: Mener Oslo-politikere ville smøre spanske kolleger

TV2 Nyhetene: Anklager Oslo kommune etter sykehjem-skandale

VG Nett: Oslo kommune lurt i Spania


Posted in bystyret, faglig, valg, velferd

FrPs råtne angrep på innvandrere i Norge

No Comments »

september 14th, 2009 Posted 10:36

Her er historia om hvordan Peter N. Myhre (FrP) misbrukte taushetsbelagte opplysninger for å angripe innvandrerfamilier rett før valget.

Peter N. Myhre

Søndre Nordstrand er den bydelen som er aller hardest ramma av bystyrets underbudsjettering. Bystyret har ifølge en fersk økonomirapport bevilga mellom 80 og 90 millioner mindre enn det som drifta av de kommunale tjenestene i Søndre Nordstrand koster i 2009. Dette fører til at byrådsavdelingen som ledes av Sylvi Listhaug (FrP), legger et hardt press på bydelsdirektør Jan Hagen og bydelsutvalget for å få dem til å kutte ned på tjenesteytinga til befolkninga.

Barnevernet i Søndre Nordstrand har i mange år fått for små bevilgninger. Fylkesmannen har flere ganger påpekt at antall ansatte har sakka kraftig akterut sammenlikna med veksten i antall saker som er meldt til barnevernet. Selv om bydelen har erfarne og dyktige barnevernsmedarbeidere, skaper dette uholdbare situasjoner både for dem og for barn som har lovbestemt rett til hjelp.

NRK Østlandssendinga omtalte på sitt nettsted 10. september bydel Søndre Nordstrands barnevernskostnader overfor en enkelt husstand. Husstanden er omtalt så detaljert med antall barn og eldste barns alder at husstanden er gjenkjennelig for naboer og andre i lokalmiljøet.

Østlandssendingen innhentet kommentarer fra BU-lederen, fra Fremskrittspartiets gruppeleder i bydelsutvalget og fra Peter N. Myhre (FrP) som er leder av bystyrets helse- og sosialkomite. BU-leder Nadeem Butt (Ap) presiserte at han verken kunne eller ville gi opplysninger om en bestemt familie.

Fremskrittspartiets politikere ser ikke ut til å ha slike hemninger. Peter N. Myhre er leder av bystyrets helse- og sosialkomite. I kraft av dette vervet har han noen ganger tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

Overfor Østlandssendinga brukte Peter N. Myhre opplysningene om barnevernets hjelp til denne konkrete husstanden til å begrunne et generelt angrep på innvandrere i sin allminnelighet:

«Det sier seg jo selv at når det er så dyrt å ta hånd om innvandrere så er det ikke veldig mange familier vi kan ta i mot».

Peter N. Myhres bruk av opplysninger som er taushetsbelagt, vil selvsagt øke belastningen på de som blir hengt ut på denne måten. Han prøver dessuten å bygge opp en negativ stemning mot alle innvandrere.

De som mottar hjelp fra barnevernet i Oslo har en lovbestemt rett til at deres klientforhold ikke blir kjent for offentligheten uten at de selv har gitt skriftlig samtykke og fritatt barneverntjenesten fra taushetsplikten.

Denne saken inneholder et klart brudd på lovens taushetspliktbestemmelser ettersom mottakere av hjelp fra barnevernet blir omtalt på en slik måte at de kan identifiseres. Derfor har jeg bedt både bydelsdirektør Jan Hagen og byråd Sylvi Listhaug gjøre rede for om de selv eller noen av deres medarbeidere har formidlet informasjon om hjelp som er gitt til denne husstanden, om antall barn i husstanden og om barnas alder til Peter N. Myhre eller til andre politikere.

Å formidle slik informasjon til politikere er ikke i seg selv brudd på taushetsplikt. Politikere har jo lovbestemt plikt til å bevare taushet om klientforhold som de blir kjent med i kraft av sine politiske verv.
Taushetspliktbruddet skjer når politikere eller andre bidrar til at slik informasjon offentliggjøres på en slik måte at de som får hjelp fra barnevernet eller sosialtjenesten kan identifiseres. I dette tilfellet har Fremskrittspartiets Peter N. Myhre misbrukt sin posisjon som leder av bystyrets helse- og sosialkomite til å komme med et råttent angrep på innvandrerbefolkninga.


Posted in antirasisme, bystyret, valg

Et valg mellom krig og fred

1 Comment »

september 13th, 2009 Posted 10:32

- Tro det eller ei – jeg kommer til å stemme Rødt! Slik svarte forsvarsanalytiker John Berg, da Klassekampen i siste utgave før valget spurte han hva han stemmer og hvorfor.

Joint Strike Fighter

Hele svaret fra John Berg var slik: «Jeg har en klar preferanse for Venstre, men jeg pleier ofte å stemme taktisk og basert på sak. Den brennhete saken for meg i dette valget er kampflysaken, og tro det eller ei; jeg kommer til å stemme Rødt».

For noen dager siden publiserte Ny Tid en artikkel om det omdebatterte kjøpet av amerikanske JSF-kampfly, som vil koste Norge 24 milliarder mer enn antatt. Den kjente antikrigsaktivisten Fredrik S. Heffermehl har kommentert artikkelen på epostlista til kampanjen Nei til nye NATO. Der skrev Heffermehl blant annet: «Folkvord, Rødt-kandidat i Oslo, vil sette søkelyset på de metodene regjeringen brukte for å få plassert jagerflykontrakten i USA. Denne artikkelen i Ny Tid minner oss om «den brede enigheten i forsvars- og sikkerhetspolitikken» og behovet vi som er uenige har for en «bikkje i bakken».

Samme Fredrik S. Heffermehl hadde dette lille innlegget på trykk i Dagbladet i dag 13. september:

Norge i valg – og i krig

En ung norsk kvinne har stått frem i media og fortalt at hun hadde fienden på kornet, fikk ordren «Ild!», trakk i avtrekkeren … og avsluttet livet for et tjuetalls medmennesker.

På vegne av deg og meg, det er det norske folk gjennom Stortinget som har sendt styrkene til Afghanistan for «å gjøre denne jobben». Vi skal nå velge nytt Storting, men hva har vi å velge mellom? Hvilket parti er klart mot krig og vil legge opp en grunnleggende annerledes politikk (slik Nobel ville med sin fredspris som nå snart igjen skal utdeles)?

Hvor mange spør hvordan Norge er havnet i Afghanistan? Vi er trukket lenger og lenger inn i en hengemyr som startet med USAs folkerettstridige angrep, som i neste omgang presset FN inn i tiltak for å opprette fred og sikkerhet. Med 11.9 2001 fikk USA et påskudd, men USA hadde planlagt angrepet i flere år før, en sannhet man i norske storaviser bare har kunnet lese i Stavanger Aftenblad (aftenbladet.no, søk: 649375). Og forut for det ligger en lang historie med amerikanske maktintriger i regionen.

Norge gikk med humanitær begrunnelse inn i det som er blitt mer og mer krig. Innser de hva de er med på de som uten reservasjoner stiller opp for USA?

Fredrik S. Heffermehl, Oslo

John Berg og Fredrik S. Heffermehl er personer som har vunnet bred tillit ut fra mangeårig arbeid og engasjement på svært ulike saksfelter. Deres kommentarer foran valget sier mye om det demokratiske underskuddet som preger det nåværende Stortinget. Jeg håper mange ser at denne situasjonen gir noen ekstra grunner til å bruke Rødts stemmeseddel i morgen.

Ny Tid: Vil granske flykjøp


Noen få stemmer i Oslo kan avgjøre valget

No Comments »

september 13th, 2009 Posted 02:16

Lørdagen, den nest siste valgkampdagen ble mer spennende enn godt er, men også oppmuntrende. Jeg hadde mange interessante møter med forskjellige folk på ulike kanter av byen. Utfordringen som nå står igjen er å få alle de som sier de ønsker meg på Stortinget til å faktisk stemme på Rødt.

Valginnspurt

Jeg merka at stemninga både på Holmlia, på Grønland og ved valgbuene på Karl Johan var prega av den siste breie Oslo-målinga i Aften på torsdag: Hvis Rødt får 659 fleire stemmer, ryker høyresidas Ola Elvestuen (V) ut av Oslobenken og jeg kommer inn i stedet. Så jevnt som det er nå, kan dette bli avgjørende for hvilken regjering vi får. Rødt er klare på at vi vil støtte en rødgrønn regjering og gjøre alt vi kan for å holde Siv Jensen og FrP utenfor regjeringskontorene.

Den erfarne kommentatoren Håvard Narum formulerte det slik i Aften på torsdag:

«Erling Folkvord har likevel muligheter. Med 4,1 prosent i stedet for 3.8 prosent ville han ha gått forbi Venstres Ola Elvestuen. Både Aps og SVs sistemandater er så trygge at Folkvord uansett vil bidra til en ytterligere styrking av venstresiden på Oslo-benken dersom han blir innvalgt».

Sammen med 2. kandidat Elin Volder Rutle starta jeg lørdagen på Bryn skole der tamiler hadde invitert oss til møte i en pause i morsmålsundervisninga for tamilske barn. Rundt seksti tamilske foreldre fyllte møterommet slik at mange måtte stå. Blant tamilene er valgdeltakinga høy, og aller høyest blant kvinner. Kvinnene var i flertall på dette møtet også. Vi fikk med oss mange gode ønsker for de siste to dagene og hastet videre med fornyet innsatsvilje.

På Holmlia ledet Iver Aastebøl fra Rød Ungdom en utspørring av Elin og meg. Litt seinere gjentok vi opplegget på Grønland. Der hadde Arbeiderpartiet nettopp rigga opp et mye kraftigere lydanlegg enn det vi hadde med oss. Aps lokale kampanjeleder stilte på vennlig vis deres lydanlegg til rådighet for Iver, Elin og meg.

Seinere på dagen var Elin og jeg med på sykkelritt med tandemsykkel i regi av Oslo sykkelfestival. Alle partiene stilte, og jeg tok for gitt at vinneren ville bli Ap som stilte med Jan Bøhler i beste sykkelantrekk på det fremste setet. Men etter 3,4 kilometer fordelt på to runder rundt Akershus
festning ble KrF en klar vinner. Elin og jeg var godt fornøyd med å komme på andreplass. Vi fikk mye skryt av sykkelkyndige for godt og økende tempo i innspurten. Men det var tydelig at vi starta spurten litt for seint slik at vi ikke klarte å hente inn hele det forspranget KrF hadde skaffa seg.

Etterpå var vi innom demonstrasjonen for en human asylpolitikk utafor Stortinget før vi runda av dagen med et par timer med masse hyggelige samtaler ved Rødt-bua på Karl Johan. En av de jeg snakka lenge med, var en kar på min alder. Han var i tvil. Han fortalte at han er fra en sosialistisk familie. Han og kona har alltid stemt Arbeiderpartiet eller SV, men nå var han mest opptatt av hvordan han kan bidra til å hindre ei blå regjering. Etter hvert ble flere personer – helt ukjente for meg – med i praten. Valgkampens siste Oslo-måling ble diskutert og vurdert. Da jeg måtte dra videre og sa takk for meg, sa tvileren at han nok trodde det ble til at han stemmer Rødt denne gangen.

Hvis mange nok gjør som han, blir det 6 fra Ap, 2 fra SV og 1 fra Rødt på Stortingets Oslo-benk de neste fire åra. Det er det beste resultatet alminnelige Oslofolk kan få ut av valget som avsluttes klokka ni på mandag.

Østkantavisa: Hver tredje vil ha Erling på tinget

Aftenposten: Oslofolk vil ha vaktbikkja


Posted in appell, valg

Fattigmannsvalg

2 Comments »

september 12th, 2009 Posted 11:34

En fersk forskningsrapport fra Fafo fortalte nylig at antallet fattige øker i Oslo og at fattigdommen er ulikt fordelt i byen. Det siste er gammelt nytt. De fleste fattige bor på Østkanten, i Groruddalen og i de sørøstlige ytre bydelene. Men det første gir grunn til å huske på at valget søndag og mandag er et valg om fattigfolks kår de neste fire åra.

Fattigmannsvalg

Finansminister Kristin Halvorsen har nå rett før valget bedt om unnskyldning for at det ikke ble noe av hennes egne og andre SV-politikeres løfter i 2005 om å utrydde fattigdommen. En unnskyldning er ikke til mye hjelp, men det er i alle fall ryddigere enn å bare late som om alt der vel og bra.

Jeg mener at det som trengs, er gjennomføring av enkle tiltak. Hvis Rødt kommer inn på Stortinget vil vi i løpet av høsten fremme flere forslag som, hvis de blir vedtatt, vil gjøre fattigdommen litt mindre plagsom for mange. Her følger noen av de viktigste.

Rødt vil fjerne foreldrebetalinga for Skolefritidsordninga. Dette vil føre til at barn kan være på SFO selv om foreldrene er så fattige at de ikke har råd til å la dem være der nå. I tillegg til å være et tiltak mot fattigdom vil dette være et viktig integreringstiltak.

Rødt vil heve sosialhjelpssatsene over hele landet til det som kalles SIFO-nivå. SIFO er Statens institutt for forbruksforskning. De har beregna hva som er en nøktern levestandard og har foreslått hvordan sosialhjelpssatsene bør være for enslige, for ektepar/samboende og for husstander med barn i ulike aldre. Rødts forslag er at staten skal dekke kommunenes merutgifter ved denne hevinga av sosialhjelpsatsene fra og med januar 2010. For en enslig Oslo som ikke har barn, betyr dette ca. 1700 kroner mer i måneden.

Rødt vil avvise forslagene fra Uførepensjonsutvalget om flere kutt i uførepensjonen. Disse kuttforslagene er usosiale og vil ramme sliterne i arbeidslivet, folk som ikke kan jobbe lenger. Dersom kuttene går igjennom vil det bety at mange som allerede har dårlig råd vil bli enda fattigere. Slikt kan vi ikke godta i dagens Norge.

Å heve sosialhjelpssatsene, samt å avvise de foreslåtte kuttene i uførepensjonen, har full støtte fra Landsorganisasjonen. Likevel har forslagene hittil ikke blitt fremmet i Stortinget. Rødt vil sørge for at forslagene blir reist og så håper vi fagbevegelsen og andre vil mobilisere for at disse enkle fattigdomstiltakene skal bli vedtatt. Sjøl om fattigfolk blir utelatt fra mange sider ved det norske samfunnet er det heldigvis sånn at alle over atten år har stemmerett. Folk som sliter med økonomien får sjansen søndag og mandag til å vise at det også finnes andre typer makt enn pengemakt.

Østkantavisa: - Fattigfolk blir misbrukt i valgkampen

Dagbladet: Ber de fattige om unnskyldning


Posted in valg, velferd

Forsvarssjefen beklager overfor Rødt

3 Comments »

september 10th, 2009 Posted 02:53

Før Per Gunnar Skotåm og jeg reiste til Afghanistan 26. juli på vegne av Rødt, nedla statssekretær Espen Barth Eide et absolutt forbud mot at vi skulle få treffe noen av de norske styrkene i Afghanistan. Like før hjemkomst påstod kontingentsjefen for de norske styrkene, oberst Ole-Asbjørn Fauske, at vi fikk tilbud om å besøke norske soldater i byen Mazar-i-Sharif og at vi avslo. Nå beklager forsvarssjefen oberst Fauskes uriktige anklager.

Forsvarssjef Diesen
BEKLAGER LØGNANKLAGE: Forsvarssjef Sverre Diesen beklager nå oberst Fauskes anklager om at Erling Folkvord snakket usant. Foto: Wikipedia.

Avslaget fra statssekretær Barth Eide er datert 20. juli.

Aftenposten.no skrev om dette avslaget torsdag 6. august, like før vi kom tilbake til Norge. Da gikk oberst Fauske, sjefen for de fleste norske soldatene i Afghanistan, ut og beskyldte meg for å lyve. Oberst Fauskes beskyldning ble presentert i Aftenposten.no torsdag 6. august:

«Erling Folkvord snakker ikke sant – på norsk heter det å lyve, sier han i en e-post til Aftenposten.no. Fauske sier at Folkvord ble gitt muligheten til å besøke norske soldater i byen Mazar-i-Sharif, men at han avslo dette tilbudet».

Hele saken: «Erling Folkvord snakker ikke sant – på norsk heter det å lyve»

Dagen etter gjentok oberst Fauske denne påstanden med litt ulike ord i to direktesendte radioprogrammer. Lørdag 8. august stod han fast på sin versjon i en direktesendt TV-debatt på TV2.
Disse påstandene fra oberst Fauske har ingen rot i virkeligheten. Partileder Torstein Dahle sendte brev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Sverre Diesen mandag 10. august og krevde at oberst Fauske skulle beklage påstanden hvis han ikke kunne dokumentere at Rødt hadde mottatt et tilbud om å få besøke de norske styrkene. Dahle skrev bl.a.:

«Spredning av usanne løgnbeskyldninger forsøpler en viktig politisk debatt. Vi tror ikke verken oberst Fauske selv eller Forsvaret er tjent med at en offiser med så høy rang opptrer slik. Hvis oberst Fauske ikke kan legge fram bevis for at et slikt tilbud er framsatt til og avvist av Rødt, krever vi at han offentlig ber om unnskyldning. Vi ber om svar på dette brevet fra hver av de tre mottakerne. På grunn av beskyldningens alvorlighetsgrad ber vi om raskt svar».

Sein beklagelse

Så gikk ukene uten noe svar fra forsvarsminister eller forsvarssjef. Helt til i dag. Forsvarssjef Sverre Diesen skriver nå i brev til Torstein Dahle at han: «beklager at oberst Fauske kom til å uttrykke seg slik han gjorde». Jeg har i dag mottatt en udatert kopi av svarbrevet til Torstein Dahle fra forsvarsministerens kontor etter at jeg i går kveld møtte statssekretær Espen Barth Eide og etterlyste svar på Torstein Dahles brev fra 10. august.

Beklagelse
FAKSIMILE: Kopi av brevet fra forsvarssjefen til Rødt.

Den uforbeholdne unnskyldninga fra forsvarssjef Sverre Diesen er grei. Han gjør rede for hva han mener er årsaken til Fauske kom med en usann påstand. Når han så beklager uten noe forbehold, syns jeg den sida av saken er avslutta. Det som ikke er greit, er at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lot det gå en hel måned før vi fikk svar. Det tok jo ikke mer enn fem minutter å finne ut av Fauskes påstand var usann. Hvorfor har hun da ventet så lenge?

Dette har ført til at løgnbeskyldninga mot meg har blitt hengende i lufta. Jeg har i denne måneden fått utallige henvendelser fra personer som har trodd at det var noe i oberst Fauskes påstand. For meg ser det ut som forsvarsministeren har ønska at den usanne løgnbeskyldningen mot meg skulle forbli hengende uavklart i lufta så lenge som mulig. Jeg mener dette er en uryddig metode som en statsråd burde holde seg for god til å bruke.

Aftenposten: Forsvaret beklager at oberst anklaget Folkvord for løgn

Frifagbevgelse.no: Folkvord fikk unnskyldning


Nedslående forsvarsdebatt og hyggelig meningsmåling

1 Comment »

september 10th, 2009 Posted 11:10

Elin Volder Rutle, Torstein Dahle og jeg begynte onsdagen med å invitere til pressefrokost for å legge fram ti av de forslagene Rødt kommer til å fremme på Stortinget denne høsten. Deretter fulgte en nedslående forsvarsdebatt og til slutt en svært hyggelig nyhet.

Pressefrokost

Rødt la onsdag morgen fram ti viktige forslag vi skal stille på Stortinget etter valget. En slik utsortering av ti saker, blir alltid misvisende. At kampen for å bevare uførepensjonen er blant det viktigste, er det likevel ikke særlig tvil om. Uførepensjonsutvalgets innstilling som ingen stortingskandidat fra Ap er villig til å ta avstand fra, er jo det mest usosiale reformforslaget som er blitt lagt fram i Norge etter 1945.

Men vi må ha flere enn ti punkter viss vi skal gi et dekkende bilde av det Rødt kommer til å stå for på Stortinget. La meg bare nevne en sak som ikke ble med blant de ti: Kampen mot sosial dumping! Jeg håper faglige tillitsvalgte vil bruke Rødts kommende stortingsgruppe som medspiller og hjelpe oss med å formulere gode forslag som kan utfordre regjeringa der den i dag svikter i kampen mot sosial dumping.

Avisene på torsdag vil forhåpentligvis fortelle hvordan journalister oppfatta oss. NTB, Dagens Næringsliv, Klassekampen og Bergens Tidende var blant de som møtte opp.

Seinere på dagens var jeg på forsvarsdebatt på Litteraturhuset. Der har Forsvaret nå i noen dager hatt et multimedishow gående. Titelen er «Våre demokratiske krigere». Dette er en offensiv for å vinne folkelig oppslutning om krigføringa i Afghanistan. Jeg syns det beste svaret på dette, kom fra det afghanske parlamentsmedlemmer Malalai Joya. I intervju i Klassekampen onsdag sa hun klart i fra hva hun mener om de «demokratiske krigerne» fra NATO:

«Hvis dere trakk soldatene ut, ville det bli lettere å slåss mot demokratiets fiender. Som det er nå, bidrar dere til å holde en korrupt mafia av fundamentalister, krigsforbrytere og narkobaroner ved makten. […] Dere fører en helt feilslått politikk i landet mitt. Fundamentalistene, krigsherrene og narkobaronene har aldri hatt så stor makt som i dag».

Men dette gjorde ikke inntrykk på forsvarspolitikerne fra de andre partiene. SVs Heikki Holmås var riktig nok enig med Rødt i at Norge ikke bør fortsette krigen i Afghanistan, men han svarte samtidig et klart og tydelig nei da jeg spurte om han kan garantere at SV i Stortinget etter valget vil stemme for Rødts forslag om å hente heim de norske soldatene.

ABC Nyheters referat fra møtet: SV og Rødt krangler om Afghanistan

Da var det hyggeligere å lese om gårsdagens Oslomåling i Aften. Tre av ti Oslo-velgere syns det er viktig at jeg blir valgt inn på Stortinget. Når det videre er 4 % som sier det er svært sannsynlig at de stemmer Rødt og tre prosent som sier det er ganske sannsynlig, betyr det at en plass på Stortingets Oslo-benk er innen rekkevidde. Rødt må ha drøyt 4,1 % av stemmene for å ta det siste mandatet i Oslo. De fem neste dagene blir avgjørende.

VG: Rødt på vippen garantist for rødgrønn regjering

NRK: Vil ikke være dørmatte på Stortinget

Nettavisen: Vil fjerne statsstøtten til Human Rights Service


Uførepensjonene kan og må reddes!

5 Comments »

september 8th, 2009 Posted 11:45

Tre forslag om kutt i uførepensjonen ligger i regjeringens skrivebordskuff. Kuttforslagene er usosiale og vil få store følger for de mange som rammes.

Redd uførepensjonen!

Et forslag er at uføre skal skatte som arbeidstakere. For en lavtlønt som blir uførepensjonist betyr det et tap på rundt 20 000 i året. Det andre går ut å fjerne det behovsprøvde barnetillegget. Det betyr tap på 22 000 i året for hvert barn. Dette vil ramme de barnefamiliene i Norge som allerede har dårligst råd. Det tredje forslaget er at uføre skal rammes av levealderjusteringen i folketrygden.

Dersom kuttene går gjennom, er det sliterne i arbeidslivet som straffes. De som er utslitte av tunge jobber i for eksempel helse og omsorg, håndverksfagene eller bygg og anlegg. Noen har vært utsatt for ulykker. Andre har vært kronisk sjuke eller utviklingshemma hele livet.

Altfor mange får helsa si ødelagt fordi tempoet på jobben har blitt farlig høyt. De har har krav på en trygg tilværelse når de ikke kan jobbe lenger. Ingen planlegger å bli ufør, men det kan skje de fleste. Slik arbeidslivet er nå, blir nesten halvparten av alle som jobber – 43 prosent – uføre før de fyller 67 år.

LO gikk mot kuttene på kongressen i mai og mener ytelsene til uføre må ligge på dagens nivå minst. LO-kravene har imidlertid blitt møtt med taushet fra regjeringen. Rødt vil stå sammen med LO for å stoppe alle kuttene i uførepensjonen. Vårt viktigste krav for å støtte en rødgrønn regjering er at de flytter kuttforslagene fra forslagsskuffen over i papirkurven. Med Rødt på vippen kan vi både redde uførepensjonen og holde Frp ute av regjeringskontorene. Det er to ting som vil ha stor betydning
for folk flest de fire neste åra.

Posted in faglig, pensjon, valg, velferd

Skal ikke rettsstatens prinsipper gjelde for asylsøkere? Hva mener SV og SP?

2 Comments »

september 8th, 2009 Posted 11:01

Vi reagerer sterkt på at statssekretær Libe Rieber-Mohn støtter forslaget fra Aps Jan Bøhler og Rune Gerhardsen om å internere asylsøkere som ikke kan identifisere seg. Det er urimelig å forutsette at mennesker som er forfulgt i sitt hjemland eller flykter fra krig, reiser av gårde med alle papirer i skjønn orden. Hvorfor skal vi vente at de møter norsk politi tillitsfullt og bretter ut all informasjon om seg selv, når de fra hjemlandet sitt er vant til at politi betyr fengsel og tortur?

Asylsøkere

Heller ikke vi har noen sans for organiserte kriminelle som kommer til Norge og later som om de er asylsøkere. De ødelegger for alle andre. Men her må vi holde hodet kaldt og huske på hva mange asylsøkere faktisk flykter fra. Vi godtar ikke at Norge skal kaste grunnleggende rettsprinsipper over bord fordi noen kriminelle har misbrukt asylordningen. Rettsstatens prinsipper må gjelde. Interneringsleire for identitetsløse asylsøkere minner om samfunn som vi helst ikke vil bli sammenlignet med.

Statssekretær Libe Rieber-Mohn sier at Gerhardsen og Bøhler har støtte for sitt forslag i regjeringen. Det vil hun neppe si uten å ha klarert det. Derfor må vi spørre: Er det virkelig sant at SV og SP i regjeringen har godkjent dette?

Torstein Dahle og Erling Folkvord,
stortingskandidater for Rødt

Posted in antirasisme, valg, velferd